Boekenkeuze

Op deze pagina een selectie  titels van boeken die mij persoonlijk geraakt hebben.

 

 

naakte essentieNaakte essentie: ontkomen aan de schaduw der illusie / Darryl Baily. – Amsterdam: Samsara, 2017  ISBN 978-94-91411-68-7

 

De illusie voorbij: de ontmanteling van een fantasie / Darryl Bailey. – Amsterdam: Samsar, 2016  ISBN 978-94-91411-45-8

 

 

illusie voorbij

Beide boeken van hem zijn ware toppers. Baily ziet slechts onophoudelijke beweging waarvan wij niet apart kunnen bestaan. Deze beweging vormt de volledige en zuivere uitdrukking van het bestaan en is onpersoonlijk. Zoals een wolk geen vastomlijnd ding is, maar een steeds veranderend verschijnsel zonder vast vorm, zo heeft ons bestaan ook geen vaste vorm en is het ieder moment anders en nieuw.

 

 

bewustzijn

 

 

 

 

 

 

Bewustzijn als enige werkelijkheid / Rupert Spira. Amsterdam: Samsara, 2018  ISBN978-94-9141-174-8

Ik sluit mij graag aan bij de recensie van Deepak Chopra die zegt “Ik moet in alle eerlijkheid erkennen dat ik een verdiepend inzicht heb gekregen door de woorden van Rupert Spira. Op dit moment overtreft geen enkele auteur Spira en de transformerend woorden in zijn essays”.

Spira legt als geen ander kristal helder uit dat bewustzijn de fundamentele, onderliggende werkelijkheid vormt van de ogenschijnlijke dualiteit van geest en materie. En dat het vergeten of negeren van die werkelijkheid de diepste oorzaak is van onze dagelijke existentiële onrust. Lezen dit boek!

 

 

jagevoel

 

 

 

 

 

 

Het ja-gevoel: verander je leven met de vragen naar vrijheid / Linda Rood. – Amsterdam: Samsara, 2017  ISBN 978-94-91411-70-0

Leven is een continue uitdaging om tot verdiepend bewustzijn te komen. Dit kan ‘bereikt’ worden door overgave aan het leven of anders gezegd door mee te stromen met het bestaan dat zich van moment tot moment ontvouwt. Linda weet dit treffend weer te geven en te illustreren in haar boek ‘Het ja-gevoel’. Een ja ook als je ergens nee tegen zegt. Want een nee, tegen misstanden bv. is evenveel waard als ieder ja.

Het is vooral een praktisch boek geworden, onder meer door de toevoeging van twee werkbladen die het onderzoek naar je diepste overtuigingen moeten stimuleren. Het boek bevindt zich op het snijvlak van religie, advaita, non-dualiteit, zen en therapie. Het is ook een levensboek waarin Linda door haar achtergrond als maatschappelijk werker rijkelijk kon putten uit de levensverhalen van haar cliënten. Geen droge materie dus. Het boek bevat vele lagen of niveau’s wat recht doet aan de gelaagdheid van onze eigen persoonlijkheid en spirituele ontwikkeling.

Er zijn veel spirituele boeken in omloop waarin het ego verketterd wordt, gesloopt, omgehakt of weggesneden moet worden. Linda doet daar niet aan mee omdat de ‘persoon’ ook een manifestatie van het leven zelf is met een eigen functie en dynamiek. In plaats daarvan voert zij je zachtjes mee door ‘vragen naar vrijheid’ te blijven stellen zonder ergens soft te worden of om de hete brei heen te draaien. Omdat wij allemaal in liefde ontvangen zijn is het liefde die in haar boek de boventoon voert. Luisteren naar de signalen die je lichaam geeft wanneer de alarmbellen rinkelen is in menig spiritueel boek een ondergeschoven kindje, maar o zo belangrijk als je helemaal tot in je tenen aan het leven deel wilt nemen. Haar boek is voor mij een echte verademing. Een synthese van hoofd en hart, verstand en gevoel. Een ode aan het leven.

Jan van Rossum

 

 

nuevenniets        Nu even niets: spiritueel heimwee / Jan Prins. – Deventer: Ankhermes, 2017  ISBN 9789020213546

Nu even stil: eerste hulp bij overmatig denken / Jan Prins. – Deventer: Ankhermes, 2015  ISBN 9789020211719

 

nuevenstil

Wat is de essentie van Jan’s boek ‘Nu even niets’? Dat is wat mij betreft de kunst van het verblijven in puur gewaarzijn. Openhartig en ontwapenend vertelt Jan net als in zijn eerste boek “Nu even stil” over de ups en downs in zijn eigen leven, zijn gevecht met dat-wat-is en hoe hij zich naar binnen keerde teneinde zijn eigen diepste wezen te ontdekken. Of, anders gezegd te ontdekken dat er daar niemand is, er geen persoon of individu is die gevonden kan worden. Maar wat is er dan wel? In de kern is er slechts stilte en leegte. Geen bedreigende of ontblotende, maar een omhullende en vervullende. Maar om dat te ervaren moeten er wel eerst veel schillen van de ui afgepeld worden. Identificaties dienen doorzien te worden en illusies moeten worden ontmaskerd. Dat vereist eerlijkheid en een niet aflatende bereidheid om je bewust te willen worden van wat er in je leven speelt. Op zijn eigen poëtische en speelse wijze neemt Jan je mee naar het pure kijken, het zien van wat er is. Waaraan jij vooraf en voorbij gaat. Er wordt keer op keer verwezen naar je eigen ingrond waar jij alleen zelf toegang tot hebt. Geen leraar of bron buiten jezelf kan dit voor je doen.
Jan’s beschrijving van de weg naar zelfrealisatie stemt mij vrolijk en dankbaar. Niet alleen omdat het lichtvoetig en met humor geschreven is, maar vooral omdat zijn uitleg diepgang heeft en hand in hand gaat met het dagelijks leven. Als de aandacht in het hier en nu is, zonder iets te ontkennen, te vereffenen of anders te willen, welt pure bliss spontaan uit het diepste der diepsten op. Spiritueel heimwee heeft haar bron gevonden.
Boeken zijn er vol geschreven over zelfonderzoek en zelfrealisatie. Maar die kunnen lang niet allemaal tippen aan de eenvoud welke Jan eigen is. Ik zeg altijd dat als je iets niet simpel en helder uit kunt leggen dat je het dan niet begrepen hebt. Jan verstaat die kunst wel. Daarom is zijn boekje een verademing in ‘Zelfrealisatieland’ en tegelijkertijd een ode aan het leven, waarvan jij de expressie mag zijn. Louter en alleen omdat je er bent. En dat mag gevierd worden!

Jan van Rossum

 

 

mijn-hart-heeft-geen-haast

 

 

 

 

 

Mijn hart heeft geen haast / Joris Vincken. – Kampen: Van Warven, 2016. – ISBN 9789492421166

Joris Vincken is musicus, schrijver, programmeur en inspirator. Gouden platen en hits brachten niet de levensrijkdom die hij zocht. Hij trok zich bijna 10 jaar terug in een spirituele gemeenschap. Daar ontdekte hij hoezeer de weg naar binnen nog steeds weg was van zichzelf. Hij had niets meer dan prachtige illusies gevonden en voelde zich alleen en verloren. Joris raakt in een diepe depressie… tot de dag dat niets veranderde.

Sinds dat moment is er geen zoektocht meer. Wat hij werkelijk zocht, is wat hij altijd al is geweest. Sinds die dag heeft zijn hart geen haast meer.

Er is niets mis met ons, al horen we doorlopend iets anders. Misschien denk je nog zoveel te moeten leren, ontwikkelen en overwinnen. Nog zekerder, liefdevoller en krachtiger te kunnen worden. Dit boek prikt door die illusie heen. Geen haar zit op de verkeerde plek, geen gedachte is zonder reden. Je bent perfect, exact zoals je nu bent.

Ivo Valkenburg, Auteur van Louter Leven – Als de liefde spreekt door mens en economie: ‘Een ware inspiratiebundel, volstrekt uniek in haar soort. Leest als een ode aan het Leven. Voorbij dualiteit. Een herinnering aan wie we zijn, zonder nog langer te zoeken of iets te hoeven doen.’

 

weg-van-rust

 

 

 

 

 

 

De weg van rust: de moed vinden om alles in liefde te omarmen / Jeff Foster. – S.N.: Panta Rhei, 2016. – ISBN 9789088401510

Jeff beschrijft met grote gevoeligheid hoe rust en aanvaarding te vinden in het moment. Dit boek gaat over herkennen dat je volmaakt bent in al je onvolmaaktheid en dat je pijn, verwarring en uitputting doordrenkt zijn van intelligentie en heiligheid. Stop met streven naar geluk, stop met het angstvallig vermijden van ongeluk en ontdek dat er een veel diepere vorm van geluk bestaat. Er is niets mis met jou zoals je nu bent, je bent fantastisch in je menszijn.

Aan de hand van de volgende onderwerpen nodigt Jeff je uit om onaangeboord potentieel aan innerlijke krachten te benutten:

.  Onvolmaaktheid: met al onze tekorten zijn we volledig compleet zoals we zijn.

. Onwetendheid: hoe we kunnen vertrouwen op de grote intelligentie van het leven

. Melancholie en eenzaamheid: hoe je de helende energie van hoge gevoeligheid kunt benutten

. Ongemak en ontevredenheid: hoe je frustraties een opening kunnen bieden naar de diepste vrede

. Liefde: ontdekken wie je bent achter je zorgvuldig opgebouwde facade

. Stilte: ontdek de oerkracht van het leven door gedachten en concepten los te laten

 

Illusies

 

 

 

 

 

 

Illusies: over bevrijding uit de doolhof van destructieve emoties / Ingeborg Bosch. Amsterdam: Atlas Contact, 2015  ISBN 9789045029825

 

Psychologe Bosch (1960) schreef eerder over de door haar ontwikkelde Past Reality Integration therapie, geïnspireerd door Alice Miller en Jean Jenson, De herontdekking van het ware zelf.

Heftige emoties en nare gedachten kunnen ons leven beheersen als we niet weten waar ze vandaan komen, wat we ermee aan moeten en hoe we ons ervan kunnen bevrijden. Louter overleven en vermijden, angsten en conflicten zijn het gevolg Dat is onnodig, omdat veel van deze gevoelens en gedachten berusten op illusies, die we hebben ontwikkeld om pijnlijke gevoelens uit onze kindertijd te verdringen. Hoe nuttig deze onbewuste overlevingsstrategieën ook kunnen zijn voor een kind, voor de volwassene werken ze voornamelijk destructief.

In het vervolg op De herontdekking van het ware zelf schetst Ingeborg Bosch treffend en herkenbaar hoe illusies ons leven moeilijker en pijnlijker  maken dan nodig is. Aan de hand van duidelijke voorbeelden legt Bosch uit hoe we dit illusoire lijden een halt toe kunnen roepen. Ze geeft ons de sleutels om te ontsnappen uit de doolhof van soms overweldigende en vaak onbegrepen gevoelens en gedachten, en brengt ons een stap dichter bij emotionele harmonie.

 

woorden waarvoor geen woorden zijn

 

 

 

 

Woorden waarvoor geen woorden zijn: gedichten van kluizenaar zenmeester RYOKAN, gelezen als gids op de weg / Kees van den Muijsenberg. – Heeswijk: Dabar-Luyten, 2015  ISBN 9789064164125

Kees van den Muijsenberg (1956) is kapucijn en studeerde theologie in Tilburg en spiritualiteit in Rome. Beide studies werden afgerond met als onderwerp ‘De mystiek van Franciscus van Assisi’. Sinds 2008 gaat hij de zenweg en vanaf 2011 werkt hij als zenleraar in de zenlijn LEERE WOLKE van de Duitse benedictijn Willigus Jäger.

De gedichten van kluizenaar zenmeester Ryôkan (1758-1831) zijn in de traditie van zen parels die nog steeds glanzen. Op unieke wijze nodigen ze de lezer uit tot grenzeloze openheid in de omgang met medemens en natuur. De auteur biedt ze aan als hulpmiddel bij het gaan van de weg. Elk gedicht gaat gepaard met een actualisatie die de ontwikkeling van inzicht ondersteunt. Voor wie thuis mediteert kan dit boek een gids zijn om de éénheid met al wat is te ervaren, stap na stap, week na week.

 

meester Eckhart

Meester Eckharts mystiek in de praktijk / C.B. Zuijderhoudt. – 2e dr. – Bilthoven: ZMB bv., 2013                                ISBN 9789081679947

De bijzondere verdienste van de middeleeuwse mysticus, geleerde en filosoof Meester Eckhart (ca. 1260 – 1328) is, dat hij voor de religieuze zoeker een aanpak en een zienswijze aanreikt om tot wedergeboorte te komen, zoals dat in het evangelie wordt belooft. Die methode is door de auteur in dit boek zodanig uitgewerkt, dat die direct toepasbaar is. Voor de lezer biedt dit de mogelijkheid om zelf deze mystieke weg te gaan, een weg die leidt tot bevrijding.

Eckharts mystiek is gegrond in het christendom en dat is dan ook de leidraad in dit boek. Echter, eenwording voltrekt zich uitsluiten in non-dualiteit. Dat is het wezen van iedere vorm van mystiek. Er is daarom geen special achtergrond of godsdienst nodig om tot wedergeboorte te komen. Daarmee is dit boek voor ieder religieus bewogen mens een bijzondere mogelijkheid tot het aangaan van de grootste uitdaging in het leven: die van de zelfrealisatie, de mystieke weg tot God.

 

jij zingt in jou mijn naam

 

 

 

 

 

 

 

 

Jij zingt in mij jouw naam: mystiek dagboek bloemlezingen / Carina Philipse. Leeuwarden: Discovery Books, 2014 ISBN 9789077728253

Carine Philipse hield een dagboek bij van de krachtige mystieke doorbraak die haar in 2003 overkwam en het ontwikkelingsproces dat daarop volgde. Zij vond woorden voor haar steeds inniger relatie met God, in de vorm van dagelijkse notities van haar ervaringen en gevoelens, in reflecties en gebeden. Zulke directe, aansprekende teksten, dat zij de lezer meenemen naar de laag in zichzelf waar hij of zij God kan ontmoeten.

Inclusief een dvd waarop de schrijfster in gesprek is met prof.dr. Hein Blommestijn, hoogleraar mystieke theologie, die het boek ook voorzag van een nabeschouwing.

Een boek vol passie, poëzie, strijd en overgave – een onweerstaanbare uitnodiging om zelf op weg te gaan.

 

 

in gesprek met je leven

 

In gesprek met je leven: een werkboek – dagelijkse inspiratie om tot jeZelf te komen / Marijtje van der Horst. – Haarlem: Altamira, 2014  ISBN 9789401301428

Leeft het leven mij of leef ik mijn leven? Wie ben ik? Wie wil ik eigenlijk zijn? 

Deze vragen dienen zich aan als je op een kruispunt in je leven aankomt. Een punt  waarop je opnieuw richting moet bepalen. Het pad dat je bewandelt, lijkt opeens niet meer vanzelfsprekend. Je lijkt door iets gewekt – door een ingrijpende gebeurtenis of ogenschijnlijk zomaar, alsof een sluimerend vermoeden in jezelf wakker is geworden. Hoe dan ook, het overkomt je en al draait de wereld gewoon door, je voelt dat er iets wezenlijks aan de hand is. Je kunt er niet omheen. Je moet op onderzoek uit, op zoek naar je eigen antwoorden. In gesprek met je leven gaat over tijd maken voor jezelf, jezelf serieus nemen en het gesprek met je leven respectvol aangaan. Stap voor stap volg je het bewustwordingsproces in twaalf fasen, van stilvallen tot het bevrijdend inzicht in het antwoord ben jij. Het is een individueel werkboek met oefeningen, inspirerende teksten en beelden, waarin het eigen Leven als Leraar wordt beschouwd.

Marijtje van der Horst (1950), beeldend kunstenaar en biografisch coach: ‘In dit boek valt alles samen. Drie worden één: de diepgaande persoonlijke ommekeer die zich voordeed toen mij geliefde stierf, de omscholing van modevormgever, gericht op de schoonheid van het uiterlijk, tot verbinder met de schoonheid van het innerlijk en tenslotte de workshops In gesprek met je leven die ik in mijn atelier voor levensgesprekken geef. Het woord schoonheid ging letterlijk schoon-heid betekenen. Ik beschouw het als een groot geschenk een hand te mogen reiken aan een ieder die het universele pad van bewustwording loopt, waarin we allen één zijn.’

dood legt de liefde bloot

glimlach in mijn achterhoofd

Eerdere boeken van haar zijn “De dood legt de liefde bloot”  (2009) en “De glimlach in mijn achterhoofd” (2012). 

 

 

Dit wonderlijke leven

Dit wonderlijke leven: ontmoetingen met Marieke de Vrij / Herman Coenen. – De vrije Mare, 2007  ISBN 9077326065

In dit boek staat een welhaast bovenmenselijk innerlijk talent centraal: het heldere, geestelijk geïnspireerde waarnemen en spreken. In de persoon van Marieke de Vrij komt dit wonderlijke gegeven voor ons te staan, en wel op een menselijke manier, dankzij de zelfacceptatie en eenvoud die haar leven kenmerken. Hier wordt verteld over een ontmoeting die iedereen zou kunnen hebben, met de verwondering, de verwarring, de terughoudendheid en de gegrepenheid die daarbij horen. En tegelijk met een groots, hoopgevend perspectief: in ieders innerlijk ligt het wonder van het geestelijke opgeslagen, in een geheel eigen verschijningsvorm. Het vraagt om stilte en aandacht, het vereist een dieper doorleven van het eigen “ik”, waardoor dit geen belemmering meer vormt voor het geestelijk ervaren. Zo wordt ons leven liefderijker, met ruimte voor de Goddelijke creatie in onszelf én in ieder ander mens. Het zal onze wereld van aanschijn doen veranderen en brengen bij haar wezenlijk kracht, de Geest van milde compassievolle aanwezigheid, die vrede bemiddelt.

Rond Marieke is een stichting opgericht ‘De Vrije Mare’   www.devrijemare.nl  Er wordt ook een tijdschrift uitgegeven “Vrij: tijdschrift voor Dragers van Verandering”.

 

 

 

De wereld draait om jou (en dat is niet egoïstisch) / Philo Hermans. Eigen uitgave, 2013, te bestellen bij www.altijdgelukkig.nl ISBN 0789082102901

De rode draad in het boek is het leven van Philo (1952, maar gevoelsleeftijd 28), getrouwd met Jan, 3 kinderen, 3 schoonkinderen, kleinkind en jarenlang wekzaam als communicatiespecialist- en coach in het bedrijfsleven. Ze werkt graag, houdt van haar gezin en staat met beide benen op de gond.

Een bijna-vliegtuigongeluk geeft een eerste, heftige draai aan haar geordende, overzichtelijke leven. Haar ontmoeting met een spiritueel leraar zet haar leven op zijn kop. In plaats van haar leven ‘zomaar’ te leven, gaat ze op zoek naar de zin achter dit leven. Wie is ze eigenlijk zelf, wat wil ze met de rest van haar leven en als je dat weet, hoe pak je dat dan aan? .

 

 

 

Jij bestaat niet: de werkelijkheid achter de illusie / Roeland de Looff. Tilburg: Dirah Academie, 2011 ISBN 978 90 74276 00 9

 Is de werkelijkheid die je ziet de echte werkelijkheid? Ben jij wie je denkt te zijn? Of ben je iets totaal anders? Komt je werkelijkheid overeen met wat je zintuigen je doen geloven? Of is er sprake van een andere werkelijkheid die voor jou verborgen blijft?

Deze vragen worden behandeld in “Jij bestaatniet”. Maar wie is dan degene die dit boek gaat lezen? Wie is degene die zijn leven leeft, die is geboren, zal sterven, werkt, de rekeningen betaalt?

En toch ‘jij’ bestaat niet. Lees en ontdek de werkelijkheid die achter de werkelijkheid van de zijntuigen schuigaat. Verwonder je, verbaas je en ontdek ‘Jij bestaat niet’.

Roelan de looff is afgestudeerd in sociale wetenschappen aan de Rijks Universiteit Utrecht. Tijdens een intensieve spirituele zoektocht van 25 jaar kwam hij in aanraking met vrijwel alles dat in de spirituele wereld wordt aangeboden. Uiteindelijk is hij uitgekomen bij een eenvoudige sprituele benadering die erop wijst dat er alleen eenheid is: non dualiteit. Wat hem fascineert is de relatie tussen de laatste ontdekkingen van de wetenschap en spirituele, non dualistische inzichten.

 

Ben ik dat? / Mark Mieras. – 10e herz.dr. – Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2009 ISBN  9789046805992

Er verschijnen regelmatig nieuwe boeken over de hersenen als gevolg van de snelle vooruitgang van het hersenonderzoek, onder andere door het gebruik van de functionele MRI-scan. Daarmee is af te beelden welk hersenonderdeel bij een bepaalde geestelijke of lichamelijke activiteit gebruikt wordt. Deze wetenschapsjournalist schreef in 2007 een gelijknamig boek dat een zeer positieve ontvangst kreeg. Nu heeft hij zeven extra hoofdstukjes toegevoegd. Deze diepen onderwerpen als sport, stress, meditatie, intuitie en creativiteit uit. Het blijft een zeer goed leesbaar boek dat op veel vragen antwoord geeft en veel onverwachte wetenswaardigheden oplevert. De schrijver gaat ook in op het dualisme: onveranderbare aanleg en de mogelijk tot eigen ontwikkeling en vorming van het brein daarna. Het boek blijft boven zijn soortgenoten uitsteken.