Boekenkeuze

Op deze pagina een selectie  titels van boeken die mij persoonlijk geraakt hebben.

 

 

 

naakte essentieNaakte essentie: ontkomen aan de schaduw der illusie / Darryl Baily. – Amsterdam: Samsara, 2017  ISBN 978-94-91411-68-7

 

De illusie voorbij: de ontmanteling van een fantasie / Darryl Bailey. – Amsterdam: Samsar, 2016  ISBN 978-94-91411-45-8

 

 

illusie voorbij

Beide boeken van hem zijn ware toppers. Baily ziet slechts onophoudelijke beweging waarvan wij niet apart kunnen bestaan. Deze beweging vormt de volledige en zuivere uitdrukking van het bestaan en is onpersoonlijk. Zoals een wolk geen vastomlijnd ding is, maar een steeds veranderend verschijnsel zonder vast vorm, zo heeft ons bestaan ook geen vaste vorm en is het ieder moment anders en nieuw.

 

 

bewustzijn

 

Bewustzijn-bewust-zijn

 

 

 

 

 

 

 

Bewustzijn als enige werkelijkheid / Rupert Spira. Amsterdam: Samsara, 2018  ISBN 978-94-9141-174-8

Bewust bewustzijn zijn / Rupert Spira. – Amsterdam: Samsara, 2018  ISBN 978-94-9141-192-2

Ik sluit mij graag aan bij de recensie van Deepak Chopra die zegt “Ik moet in alle eerlijkheid erkennen dat ik een verdiepend inzicht heb gekregen door de woorden van Rupert Spira. Op dit moment overtreft geen enkele auteur Spira en de transformerende woorden in zijn essays”.

Spira legt als geen ander kristal helder uit dat bewustzijn de fundamentele, onderliggende werkelijkheid vormt van de ogenschijnlijke dualiteit van geest en materie. En dat het vergeten of negeren van die werkelijkheid de diepste oorzaak is van onze dagelijke existentiële onrust.

 

 

jagevoel

 

 

 

 

 

 

Het ja-gevoel: verander je leven met de vragen naar vrijheid / Linda Rood. – Amsterdam: Samsara, 2017  ISBN 978-94-91411-70-0

Leven is een continue uitdaging om tot verdiepend bewustzijn te komen. Dit kan ‘bereikt’ worden door overgave aan het leven of anders gezegd door mee te stromen met het bestaan dat zich van moment tot moment ontvouwt. Linda weet dit treffend weer te geven en te illustreren in haar boek ‘Het ja-gevoel’. Een ja ook als je ergens nee tegen zegt. Want een nee, tegen misstanden bv. is evenveel waard als ieder ja.

Het is vooral een praktisch boek geworden, onder meer door de toevoeging van twee werkbladen die het onderzoek naar je diepste overtuigingen moeten stimuleren. Het boek bevindt zich op het snijvlak van religie, advaita, non-dualiteit, zen en therapie. Het is ook een levensboek waarin Linda door haar achtergrond als maatschappelijk werker rijkelijk kon putten uit de levensverhalen van haar cliënten. Geen droge materie dus. Het boek bevat vele lagen of niveau’s wat recht doet aan de gelaagdheid van onze eigen persoonlijkheid en spirituele ontwikkeling.

Er zijn veel spirituele boeken in omloop waarin het ego verketterd wordt, gesloopt, omgehakt of weggesneden moet worden. Linda doet daar niet aan mee omdat de ‘persoon’ ook een manifestatie van het leven zelf is met een eigen functie en dynamiek. In plaats daarvan voert zij je zachtjes mee door ‘vragen naar vrijheid’ te blijven stellen zonder ergens soft te worden of om de hete brei heen te draaien. Omdat wij allemaal in liefde ontvangen zijn is het liefde die in haar boek de boventoon voert. Luisteren naar de signalen die je lichaam geeft wanneer de alarmbellen rinkelen is in menig spiritueel boek een ondergeschoven kindje, maar o zo belangrijk als je helemaal tot in je tenen aan het leven deel wilt nemen. Haar boek is voor mij een echte verademing. Een synthese van hoofd en hart, verstand en gevoel. Een ode aan het leven.

Jan van Rossum

 

 

nuevenniets        Nu even niets: spiritueel heimwee / Jan Prins. – Deventer: Ankhermes, 2017  ISBN 9789020213546

Nu even stil: eerste hulp bij overmatig denken / Jan Prins. – Deventer: Ankhermes, 2015  ISBN 9789020211719

 

nuevenstil

Wat is de essentie van Jan’s boek ‘Nu even niets’? Dat is wat mij betreft de kunst van het verblijven in puur gewaarzijn. Openhartig en ontwapenend vertelt Jan net als in zijn eerste boek “Nu even stil” over de ups en downs in zijn eigen leven, zijn gevecht met dat-wat-is en hoe hij zich naar binnen keerde teneinde zijn eigen diepste wezen te ontdekken. Of, anders gezegd te ontdekken dat er daar niemand is, er geen persoon of individu is die gevonden kan worden. Maar wat is er dan wel? In de kern is er slechts stilte en leegte. Geen bedreigende of ontblotende, maar een omhullende en vervullende. Maar om dat te ervaren moeten er wel eerst veel schillen van de ui afgepeld worden. Identificaties dienen doorzien te worden en illusies moeten worden ontmaskerd. Dat vereist eerlijkheid en een niet aflatende bereidheid om je bewust te willen worden van wat er in je leven speelt. Op zijn eigen poëtische en speelse wijze neemt Jan je mee naar het pure kijken, het zien van wat er is. Waaraan jij vooraf en voorbij gaat. Er wordt keer op keer verwezen naar je eigen ingrond waar jij alleen zelf toegang tot hebt. Geen leraar of bron buiten jezelf kan dit voor je doen.
Jan’s beschrijving van de weg naar zelfrealisatie stemt mij vrolijk en dankbaar. Niet alleen omdat het lichtvoetig en met humor geschreven is, maar vooral omdat zijn uitleg diepgang heeft en hand in hand gaat met het dagelijks leven. Als de aandacht in het hier en nu is, zonder iets te ontkennen, te vereffenen of anders te willen, welt pure bliss spontaan uit het diepste der diepsten op. Spiritueel heimwee heeft haar bron gevonden.
Boeken zijn er vol geschreven over zelfonderzoek en zelfrealisatie. Maar die kunnen lang niet allemaal tippen aan de eenvoud welke Jan eigen is. Ik zeg altijd dat als je iets niet simpel en helder uit kunt leggen dat je het dan niet begrepen hebt. Jan verstaat die kunst wel. Daarom is zijn boekje een verademing in ‘Zelfrealisatieland’ en tegelijkertijd een ode aan het leven, waarvan jij de expressie mag zijn. Louter en alleen omdat je er bent. En dat mag gevierd worden!

Jan van Rossum

 

 

mijn-hart-heeft-geen-haast

 

 

 

 

 

Mijn hart heeft geen haast / Joris Vincken. – Kampen: Van Warven, 2016. – ISBN 9789492421166

Joris Vincken is musicus, schrijver, programmeur en inspirator. Gouden platen en hits brachten niet de levensrijkdom die hij zocht. Hij trok zich bijna 10 jaar terug in een spirituele gemeenschap. Daar ontdekte hij hoezeer de weg naar binnen nog steeds weg was van zichzelf. Hij had niets meer dan prachtige illusies gevonden en voelde zich alleen en verloren. Joris raakt in een diepe depressie… tot de dag dat niets veranderde.

Sinds dat moment is er geen zoektocht meer. Wat hij werkelijk zocht, is wat hij altijd al is geweest. Sinds die dag heeft zijn hart geen haast meer.

Er is niets mis met ons, al horen we doorlopend iets anders. Misschien denk je nog zoveel te moeten leren, ontwikkelen en overwinnen. Nog zekerder, liefdevoller en krachtiger te kunnen worden. Dit boek prikt door die illusie heen. Geen haar zit op de verkeerde plek, geen gedachte is zonder reden. Je bent perfect, exact zoals je nu bent.

Ivo Valkenburg, Auteur van Louter Leven – Als de liefde spreekt door mens en economie: ‘Een ware inspiratiebundel, volstrekt uniek in haar soort. Leest als een ode aan het Leven. Voorbij dualiteit. Een herinnering aan wie we zijn, zonder nog langer te zoeken of iets te hoeven doen.’

 

weg-van-rust

 

 

 

 

 

 

De weg van rust: de moed vinden om alles in liefde te omarmen / Jeff Foster. – S.N.: Panta Rhei, 2016. – ISBN 9789088401510

Jeff beschrijft met grote gevoeligheid hoe rust en aanvaarding te vinden in het moment. Dit boek gaat over herkennen dat je volmaakt bent in al je onvolmaaktheid en dat je pijn, verwarring en uitputting doordrenkt zijn van intelligentie en heiligheid. Stop met streven naar geluk, stop met het angstvallig vermijden van ongeluk en ontdek dat er een veel diepere vorm van geluk bestaat. Er is niets mis met jou zoals je nu bent, je bent fantastisch in je menszijn.

Aan de hand van de volgende onderwerpen nodigt Jeff je uit om onaangeboord potentieel aan innerlijke krachten te benutten:

.  Onvolmaaktheid: met al onze tekorten zijn we volledig compleet zoals we zijn.

. Onwetendheid: hoe we kunnen vertrouwen op de grote intelligentie van het leven

. Melancholie en eenzaamheid: hoe je de helende energie van hoge gevoeligheid kunt benutten

. Ongemak en ontevredenheid: hoe je frustraties een opening kunnen bieden naar de diepste vrede

. Liefde: ontdekken wie je bent achter je zorgvuldig opgebouwde facade

. Stilte: ontdek de oerkracht van het leven door gedachten en concepten los te laten

 

Illusies

 

 

 

 

 

 

Illusies: over bevrijding uit de doolhof van destructieve emoties / Ingeborg Bosch. Amsterdam: Atlas Contact, 2015  ISBN 9789045029825

 

Psychologe Bosch (1960) schreef eerder over de door haar ontwikkelde Past Reality Integration therapie, geïnspireerd door Alice Miller en Jean Jenson, De herontdekking van het ware zelf.

Heftige emoties en nare gedachten kunnen ons leven beheersen als we niet weten waar ze vandaan komen, wat we ermee aan moeten en hoe we ons ervan kunnen bevrijden. Louter overleven en vermijden, angsten en conflicten zijn het gevolg Dat is onnodig, omdat veel van deze gevoelens en gedachten berusten op illusies, die we hebben ontwikkeld om pijnlijke gevoelens uit onze kindertijd te verdringen. Hoe nuttig deze onbewuste overlevingsstrategieën ook kunnen zijn voor een kind, voor de volwassene werken ze voornamelijk destructief.

In het vervolg op De herontdekking van het ware zelf schetst Ingeborg Bosch treffend en herkenbaar hoe illusies ons leven moeilijker en pijnlijker  maken dan nodig is. Aan de hand van duidelijke voorbeelden legt Bosch uit hoe we dit illusoire lijden een halt toe kunnen roepen. Ze geeft ons de sleutels om te ontsnappen uit de doolhof van soms overweldigende en vaak onbegrepen gevoelens en gedachten, en brengt ons een stap dichter bij emotionele harmonie.

 

woorden waarvoor geen woorden zijn

 

 

 

 

Woorden waarvoor geen woorden zijn: gedichten van kluizenaar zenmeester RYOKAN, gelezen als gids op de weg / Kees van den Muijsenberg. – Heeswijk: Dabar-Luyten, 2015  ISBN 9789064164125

Kees van den Muijsenberg (1956) is kapucijn en studeerde theologie in Tilburg en spiritualiteit in Rome. Beide studies werden afgerond met als onderwerp ‘De mystiek van Franciscus van Assisi’. Sinds 2008 gaat hij de zenweg en vanaf 2011 werkt hij als zenleraar in de zenlijn LEERE WOLKE van de Duitse benedictijn Willigus Jäger.

De gedichten van kluizenaar zenmeester Ryôkan (1758-1831) zijn in de traditie van zen parels die nog steeds glanzen. Op unieke wijze nodigen ze de lezer uit tot grenzeloze openheid in de omgang met medemens en natuur. De auteur biedt ze aan als hulpmiddel bij het gaan van de weg. Elk gedicht gaat gepaard met een actualisatie die de ontwikkeling van inzicht ondersteunt. Voor wie thuis mediteert kan dit boek een gids zijn om de éénheid met al wat is te ervaren, stap na stap, week na week.

 

meester Eckhart

Meester Eckharts mystiek in de praktijk / C.B. Zuijderhoudt. – 2e dr. – Bilthoven: ZMB bv., 2013                                ISBN 9789081679947

De bijzondere verdienste van de middeleeuwse mysticus, geleerde en filosoof Meester Eckhart (ca. 1260 – 1328) is, dat hij voor de religieuze zoeker een aanpak en een zienswijze aanreikt om tot wedergeboorte te komen, zoals dat in het evangelie wordt belooft. Die methode is door de auteur in dit boek zodanig uitgewerkt, dat die direct toepasbaar is. Voor de lezer biedt dit de mogelijkheid om zelf deze mystieke weg te gaan, een weg die leidt tot bevrijding.

Eckharts mystiek is gegrond in het christendom en dat is dan ook de leidraad in dit boek. Echter, eenwording voltrekt zich uitsluiten in non-dualiteit. Dat is het wezen van iedere vorm van mystiek. Er is daarom geen special achtergrond of godsdienst nodig om tot wedergeboorte te komen. Daarmee is dit boek voor ieder religieus bewogen mens een bijzondere mogelijkheid tot het aangaan van de grootste uitdaging in het leven: die van de zelfrealisatie, de mystieke weg tot God.

 

jij zingt in jou mijn naam

 

 

 

 

 

 

 

 

Jij zingt in mij jouw naam: mystiek dagboek bloemlezingen / Carina Philipse. Leeuwarden: Discovery Books, 2014 ISBN 9789077728253

Carine Philipse hield een dagboek bij van de krachtige mystieke doorbraak die haar in 2003 overkwam en het ontwikkelingsproces dat daarop volgde. Zij vond woorden voor haar steeds inniger relatie met God, in de vorm van dagelijkse notities van haar ervaringen en gevoelens, in reflecties en gebeden. Zulke directe, aansprekende teksten, dat zij de lezer meenemen naar de laag in zichzelf waar hij of zij God kan ontmoeten.

Inclusief een dvd waarop de schrijfster in gesprek is met prof.dr. Hein Blommestijn, hoogleraar mystieke theologie, die het boek ook voorzag van een nabeschouwing.

Een boek vol passie, poëzie, strijd en overgave – een onweerstaanbare uitnodiging om zelf op weg te gaan.