Category: Uncategorized

Geen einde aan de horizon

Mijn leven en ik denk wel van iedereen, is een voortdurende aaneenschakeling van momenten dat begint bij het geboren worden en eindigt bij het sterven. Hoogte- en dieptepunten wisselen elkaar af en elke stip aan de horizon wijkt naarmate je er dichter bij komt. Verworven doelen verdwijnen uit het zicht zodra ze gerealiseerd zijn. Nooit …

Continue reading

Wat 20 jaar zelfonderzoek mij opgeleverd heeft

Niets en alles. In deze volgorde. Het was in het jaar 1999 dat ik via mijn spiritueel leraar in contact kwam met nondualiteit en gegrepen werd door het doen van zelfonderzoek. Ik was hevig geïnspireerd geraakt in advaita en naarstig op zoek naar verlichting. Ik had het idee dat er op een goede dag een …

Continue reading

Ik kom maar niet van mijzelf af

Deze blog is ook als artikel verschenen in het september nummer van Inzicht 2019 dat als thema heeft: ‘IK’ Heb je wel eens geprobeerd om van jezelf af te komen? En is dat gelukt? Ik wed van niet. Je ‘Ik’ wil, hoe spiritueel of verlicht het ook denkt te zijn, altijd de regie in handen …

Continue reading

Niets is zo zwaar als het dragen van illusies

Deze blog is de tekst van een interview in “Jullie moeten het zelf doen!  meer overzicht van de spiritualiteit in Nederland / Karel Wellinghoff. – Soesterberg: Aspekt, 2015, p. 131 – 135.  ISBN 978-94-6153-816-1 Vraag 1 Kun je het moment beschrijven waarin het kwartje in je is gevallen. Voor het gemak zullen we dat moment …

Continue reading

Heel mijn leven

Heel mijn leven is, als ik er zo op terug kijk, niets anders dan een bewust wordings proces. Dat nog steeds doorgaat. Bewustwording in ‘zijn’ wel te verstaan. Dit ‘zijn’ is stil en roerloos, niet aangeraakt door willen en moeten, vermeend doen of laten. Het is mijn thuis. Van hieruit ontvouwt zich de wereld, tijd …

Continue reading

Toewendend zien

Toewendend zien  de bron die zoekend zichzelf vindt (blog van mijn partner Christien Kloosterboer) Herken je dat alles wat is stilzwijgend en soms met geluid roept: “Zie mij”? Bij dieren zie ik het al, ze zoeken naar een veld van contact dat aan kwaliteit wint naarmate er meer besef van gewaarzijn is. Mijn dwergpapegaaitjes houden …

Continue reading

Nulpunt

Alles is energie. Hoe vaak horen we dit niet zeggen? Maar is het waar of niet? Ja, het is waar! De wetenschap heeft aangetoond dat de materie voor 99,999999999999% uit lege ruimte bestaat. Dat zijn twaalf negens achter de komma. Als je de atoomkern tot een speldenknop vergroot, bevindt het eerste elektron zich op vijftig meter …

Continue reading

Authenticiteit

Ieder van ons kent een uniek individueel pad dat je zelf moet lopen. Een pad dat authentiek is en dus nooit door een ander gevolgd of nagedaan kan worden. Het is van essentieel belang dat je moedig bent in het uitdrukken van je authenticiteit, wat een ander of wat de wereld er ook van vindt. Pas dan ben je …

Continue reading

Waarom we onszelf niet kunnen vinden, maar er toch wel zijn

  (deze blog is mede geïnspireerd door het boekje van Coen Simon getiteld “Waarom we onszelf zoeken maar niet vinden” ISBN 9789026323843 uitgeverij Ambo, 2011) Onderzoeken wie je bent begint gelukkig een steeds meer geaccepteerde activiteit te worden, zeker bij spiritueel georiënteerde mensen. Maar heb je ooit iemand ontmoet waarvan je zeker weet dat die zichzelf gevonden heeft? Of …

Continue reading