Introductie

navigatie: Klik in de linker kolom op de afzonderlijke pages die van boven naar beneden een logische volgorde hebben. Afzonderlijk lezen kan en mag natuurlijk ook.

Zolang je allerlei ideeën over jezelf hebt, zie je jezelf door de mist van ideeën.

Wie ben ik? Dat is de vraag die gesteld moet worden. Omdat deze vraag voert langs ‘degene’ die de vraag stelt. Dan is er vrijheid van in plaats van vrijheid voor. De ultieme vrijheid.

zelfreflectie (2)

Welkom op deze site. Welkom bij jezelf! Alleen ………. wie of wat is dat dan, jezelf? Is dat wat je denkt, voelt, gelooft ? Of ben je misschien niets van dit alles? Daar achter zien te komen is het doel .

Het leven of dat wat is, is een ongelofelijk mysterie. Daar maken we allemaal, niets en niemand uitgezonderd, deel van uit. Daar bewust mee verbonden te zijn en in te rusten is een wens die we allemaal diep koesteren en naar verlangen.

Maar, we hebben een bril op. De bril van overtuigingen, ideeën, concepten, verwachtingen etc.  Waarvan we blindelings geloven dat ze waar zijn. Cultuur en opvoeding hebben diepe sporen van identificatie in ons getrokken, zodat we ons nog maar nauwelijks bewust zijn van de innerlijke ruimte van waaruit alles ontstaan is en waarin alles weer verdwijnt. Waar diepe vrede, vreugde, vrijheid en vervulling wonen.

Er is een zodanige identificatie met ‘ons’ lichaam, denken en voelen  ontstaan, dat het lijkt alsof onze ware natuur diep ondergeneeuwd is. Kort gezegd is het de ‘inhoud’ van het bewustzijn waar we voortdurend door in beslag genomen worden. En we plakken overal een ‘ik’ voor. Een iemand, een zelfstandig persoon of individu die ‘iets’ doet of ondergaat. Die apart staat of afgesplitst is van de werkelijkheid. Met als direkt gevolg dat we proberen controle over die werkelijkheid uit te oefenen.

Dit controlerende verdichte ‘ik’ (wat de psychologie ego noemt) en zoals we later zullen zien niet meer dan een gedachte is, is er alleen maar op uit prettige dingen zoveel mogelijk naar zich toe te trekken en onprettige dingen zoveel mogelijk te vermijden. Goed beschouwd is er daarom bijna altijd een gevecht met dat wat ‘is’.

Het contact met het geheel waarin we ‘heel’ zijn, hebben velen van ons verloren. Wat we kennen van onszelf is slechts een ‘surrogaat-ik’, een illusie van ons denken. Het in stand houden en beschermen van dit ‘ik’ is de oorzaak van bijna alle ellende, eenzaamheid, vlakheid, gespletenheid, angsten, frustraties, geweld in jezelf en op deze aarde.

In deze site doe ik een poging om tot herontdekking van je ware Zelf te komen. Een ‘ik’ die niet los staat van wat is. Die geworteld is in nondualiteit. In de advaita wordt dit wel Zelfrealisatie genoemd. Zelfrealisatie of verlichting is het product van zelfonderzoek wanneer je je realiseert dat er maar één werkelijkheid is waarvan je niet gescheiden bent. De werkelijkheid is dus non-duaal, niet-twee. Jij en de werkelijkheid vallen samen.

Er wordt hier daarom niet gewerkt aan een beter of volmaakter ‘ikje’. Zelfverbetering is hier niet aan de orde, omdat er niets te verbeteren valt.

Door jezelf te onderzoeken ontdek je wie of wat je in werkelijkheid bent. Niet meer en niet minder. Er wordt niets bereikt en je hoeft ook nergens van af te komen. Ik ben bovendien niet degene die verlicht is en jij niet. Of degene die het weet en jij niet. Zou dit wel zo zijn dan is er weer sprake van een nieuwe dualiteit. Ik kan je daarom hoogstens deelgenoot maken van wat ik zelf ervaren heb en zal dit d.m.v. ‘non-dualistische coaching’ aan je voorleggen.

De volgende pagina’s zullen dit hoop ik verduidelijken.

Is zelfonderzoek moeilijk? Nee, iedereen kan het maar het vraagt wel om een grote mate van bereidheid die, als we niet al te zeer geblokkeerd of getraumatiseerd zijn, in beginsel heel natuurlijk is. Er is van nature altijd een beweging in onszelf aanwezig om op te gaan, over te vloeien in dat wat groter is dan ons. In dat wat de ‘inhoud’ bevat en omvat. Omdat zoals gezegd het de conditioneringen door opvoeding en cultuur zijn die ons onbewust gemaakt hebben, is er bij de meeste mensen veel weerstand om henzelf tot object van onderzoek te maken. Het is gevaarlijk en het is daarom altijd gemakkelijker de omstandigheden de schuld te geven. En zo blijven we slachtoffers van onze situaties. Het doorbreken van deze vicieuze cirkel, bewust te worden, is middel en doel.

Wat er tijdens de coaching kan gebeuren is het ontstaan van een diep inzicht in je ware natuur. Niet doordat je nieuwe kennis bij leert of dat de werkelijkheid ineens verandert, maar d.m.v. louter waarnemen (observeren). Waardoor je werkelijk leert zien. Nu! Want je kijkt wel, maar je ziet niet. Behalve dan dikke lagen opgehoopte stof. Je kunt het vergelijken met het schoonmaken van een spiegel die door stof bedekt is. Het stof van levenslang opgebouwde gedachten, ideeën, overtuigingen, meningen, etc. waardoor het contact met de bron verloren is gegaan. Waardoor de spiegel, je verschijning niet meer je diepste Zelf kan weerspiegelen. Het verwijderen van die stof is waarom het gaat.

Het golfje, jezelf als individu hoeft daarom alleen maar te ontdekken dat het niets anders is dan de oceaan (het bewustzijn) zelf. Water in water, bewustzijn in bewustzijn. Met andere woorden onmetelijkheid. Ik nodig je van harte uit de volgende pagina’s tot je te nemen.