Bewustwording

 oog

We hebben ogen gekregen om de wereld te zien,

we hebben de wereld gekregen om onszelf te zien

 

 

    Bewustzijn is oneindig, je kunt je oneindig bewust worden. Daarin zijn geen grenzen, omdat bewustzijn naar alle kanten open is. Zonder binnen of buiten, alles omvattend en bevattend.

Maar natuurlijk is er niemand die zich totaal bewust is van alles wat er is. Naarmate je ouder wordt, word je in plaats van bewuster veelal onbewuster. Als je naar het proces van werkelijk spiritueel volwassen worden gaat kijken, dan is het niet moeilijk te constateren dat begeleidende kwaliteiten daarvan, zoals intelligentie, liefde, helderheid, spontaniteit en onthechting (om maar wat te noemen), niet evenredig toenemen.

Het tegendeel blijkt vaak het geval, zo kun je wel zeggen. Met het voortschrijden der jaren raak je met de dag meer verwikkeld in …., lijdt aan……, raakt (over)belast enz. Er is steeds meer verwarring en je maakt je terecht zorgen over hoe het nu verder moet. De last van het verleden (trauma’s), de stress van alle dag en de zorgen over de toekomst drukken op je. Je zit gevangen in herinneringen en allerlei verwachtingen bepalen voor een groot deel je leven. Er is geen vrijheid om het nu te ervaren zoals het is.

De toestand waarin je jezelf bevindt is dus vaak belabberd (ook al denk je dat het allemaal wel mee valt). Observeer maar eens een tijdje het labiele gevoel dat je zogenaamde ‘solide’ persoonlijkheid je geeft. Het zit vol gaten, d.w.z. dat er tal van situaties zijn waarin je verkeert waar je geen raad mee weet. Kun je opmerken hoe je dat gevoel probeert te maskeren, weg te drukken, er over heen te walsen, te negeren, te sublimeren? Hoe afweer- en verdringingsmechanismen je leven bepalen? Als er maar eventjes tegen je persoontje aan gedrukt wordt door een onvoorziene omstandigheid of als iemand lelijk tegen je doet, ben je zo weer van slag. Ja toch?

bereidheid

Hoe word je nu bewust van je bewustzijn. Je bent er al van bewust! Als je gevraagd wordt of je er bent, dan kun je daar zonder er over na te hoeven denken onmiddellijk ‘ja’ op antwoorden. Logisch, omdat het er zijn vooraf gaat aan denken. (De bekende uitspraak van Descartes “Ik denk dus ik ben” moet dus eigenlijk omgedraaid worden.)

Helaas is dit ‘staaltje van onmiddellijke herkenning’ niet voor iedereen weggelegd. Daarom kun je ‘oefenen’ in waarnemen. Wat je kunt ‘doen’ is het ontwikkelen van opmerkzaamheid, d.w.z. de bereidheid hebben tot willen zien hoe het met jezelf gesteld is (= meestal stoppen met ontkennen) en tot het willen onderzoeken daarvan. Niet op een fanatieke of fundamentalistische manier, maar op een heel natuurlijke wijze. Net zoals je lichaam vanzelf de volwassenheid bereikt als het op de juiste manier gevoed en onderhouden wordt. Zo kun je ook op een geheel ontspannen manier over jezelf en wat de werkelijkheid is reflecteren, zonder dwang, maar wel met grote aandacht en openheid van geest.

dualisme, afweer en identificatie

Het onderkennen van de drie volgende punten kan helpen gewaar zijn te vergroten:

  • tegenstellingen in jezelf (goed en slecht, vertrouwen en angst, voorkeur en afkeur, aantrekking en afstoting)

  • verdringing (afweer, afwijzing)

  • projectie (iets buiten je plaatsen)

Tegenstellingen in jezelf zijn het gevolg van de werking van dualisme. Was alles blauw, dan zou blauw als kleur helemaal niet waargenomen kunnen worden.

Waar het om gaat is dat je bewust wordt van het dualistisch zelfbeeld waarin je gevangen zit. Niet om van dualisme af te komen, want dat is onmogelijk. Een voorbeeld. Stel dat je gelooft dat je (alleen maar) een goed mens bent. (of omgekeerd). Het beeld een goed mens te zijn is echter gebaseerd op het tegendeel, namelijk het beeld van wat een slecht mens is. Beiden horen bij elkaar, ze zijn complementair. Dit zogenaamde slechte in jezelf verdring je dan uit je bewustzijn. Je acht jezelf niet in staat slecht te zijn. Maar definities van ‘goed en slecht’ zijn relatief. Vind je jezelf alleen maar goed, dan is dat niet omdat je werkelijk goed bent, maar omdat je jezelf vergelijkt en beoordeeld aan de hand van een lijstje met ‘goede eigenschappen’. Je denkt dan vervolgens werkelijk dat je die eigenschappen bent. Je vergeet dat het slechts een beeld van jezelf is dat je koestert, geen werkelijkheid.

Het ‘slechte’ in je is bovendien helemaal niet verdwenen, het is alleen maar verdrongen en gaat nu ondergronds zijn ‘eigen’ leven leiden. Het zal je achtervolgen als je ‘schaduw’. (denk aan de zgn. heilige die telkens door ‘zondige gedachten’ bezocht wordt). In feite ben je echter evenveel goed als slecht.

Wat je denkt te zijn brengt tot op zekere hoogte structuur en stabiliteit, maar nooit voor lang. Immers, voordat je het in de gaten hebt word je onderuit gehaald door iets wat niet in het beeld van je zo zorgvuldig geconstrueerde werkelijkheid past.

Bijvoorbeeld, je wordt ziek, je verliest je baan, je partner gaat er vandoor etc. Je ‘stabiele’ persoonlijkheid die je met zoveel moeite in elkaar geflanst hebt, valt dan rap weer in stukken uit elkaar. Zie daarom in dat je zelfbeeld niet meer dan een pose is, zelfbedrog. Want niets is structureel of stabiel, ook het goede niet.

Als je dit inziet, zie je ook dat het versterken of verdedigen van je zelfbeeld (zelfpromotie), waardoor je ‘schaduw’ evenredig groeit, een doodlopende weg is. Een zelfbeeld houdt nl. altijd een beperking van jezelf in, hoe groot of ruim je zelfbeeld ook is. Wat je in werkelijkheid bent kan helemaal niet gepromoot te worden. Dat is uitgesloten.

Projectie of iets buiten je plaatsen wordt zichtbaar als je je bijvoorbeeld heel erg aan iemand anders ergert. Of als je heftig iets in een ander veroordeelt of bestrijdt. Het duidt altijd op een verdrongen eigenschap in jezelf die je niet kunt of wilt accepteren. Immers, het vindt allemaal in jouw plaats. Ook bestaat er positieve projectie. Je idealiseert dan iemand anders, waardoor de schaduw of donkere kant van die persoon helemaal niet opgemerkt wordt. Het is bovendien niet mogelijk iets in een ander waar te nemen als je het zelf ook niet in je hebt. Anders zou je het nooit kunnen herkennen.

De rode draad die door die alles heen loopt, waardoor je niet ziet wat er aan de hand is, is identificatie. Om weer een voorbeeld te noemen, je ervaart dat er angst is. Je identificeert je met dat gevoel en je zegt “ik ben bang”. Wat er werkelijk aan de hand is dat er niet een iemand is die bang is, maar dat je gewaar bent van het opkomen van angst en ook weer gewaar bent van het verdwijnen van angst. Die zogenaamde iemand is een denkbeeld. Ook kun je angst voor de angst gaan ontwikkelen. Dan sta je niet toe dat een ervaring zich als ervaring manifesteert. Maar ook hier geldt dat beide ervaringen, angst én de angst voor de angst worden waargenomen. Niet door een iemand, maar gewoon waargenomen.

Het herkennen en onderkennen van al deze processen helpen je om van ‘Jezelf’ , wat je werkelijk bent bewust te worden en dat wat zich manifesteert te laten zijn voor wat het is.

onderzoek

Bewustwording en dat geldt voor alles wat je leert, kan echter alleen plaats vinden als je je niet afsluit. Als je niets uitsluit. Het gaat erom zoveel mogelijk open te zijn als je maar kunt. Acceptatie van wat er aan gedachten, gevoelens en emoties opkomt is heel belangrijk. (in feite is alles al geaccepteerd anders was het er niet). Maar natuurlijk roept het open zijn, het toelaten van deze ervaringen (nog meer) gevoelens van angst en onzekerheid op. Die zijn niet te vermijden. Er komt  heel veel bloot te liggen. Wat ook niet anders kan, omdat nu je afweer- en overlevingsmechanismen ‘zichtbaar’ worden.

Die mechanismen werden ‘ontwikkeld’, zijn begonnen in onze vroege jeugd om de pijn, de kwetsingen en de verwondingen die we onbewust als kind ondergingen niet te hoeven voelen. Die werden ‘veroorzaakt’ door de afwijzing van delen van onszelf door onze ouders, opvoeders, de school, leraren. Denk bijvoorbeeld aan het niet mogen hebben van driftaanvallen of de verwijten die je over je heen kreeg dat je lui bent, brutaal, ondankbaar, onhandelbaar, schande voor de familie etc. etc. Om nog maar te zwijgen over experimenten met ontluikende seksualiteit. Of nog erger dat je helemaal genegeerd werd of dat je ouders je gebruikten voor het opvullen van hun eigen behoeften (jij moest worden wat hen zelf in hun eigen leven niet gelukt is, zoals succes, rijkdom, status e.d.)

Om de liefde van onze ouders en de samenleving niet te verliezen, parkeerden we deze negatief geïnternaliseerde eigenschappen van onszelf in ons onbewuste en splitsten we onszelf af. Aldus werden we braaf en aangepast en deden we ons uiterste best om de goedkeuring van onze ouders alsnog te verkrijgen. Aangepast gedrag in ruil voor er bij te horen.

Toen we nog kind waren gebruikten we deze (verdringing)strategieën om te kunnen overleven. Ze hadden een duidelijke functie. Het zich ontwikkelende ego kon zich het risico van afwijzing en uitsluiting niet veroorloven. Maar inmiddels zitten we als volwassenen nog steeds aan deze overlevingspatronen vast (we zijn er tamelijk mee geïdentificeerd) en werken ze zonder dat we dat goed in de gaten hebben belemmerend en onderdrukkend. We hebben nog steeds de neiging onszelf op te splitsen (goed versus kwaad, wat hoort en niet hoort etc.) waardoor steeds nieuwe vernauwingen en verkrampingen in ons bewustzijn optreden. Mamma en later pappa, partner en met tussen stapjes tenslotte God blijven fungeren als objecten buiten onszelf waarvan iets verkregen moet worden. Ook later als we spiritueel geworden zijn is er nog steeds een ‘ik’ ten opzichte van iets anders. Het zicht op het geheel en het functioneren van het totaal ontgaat ons.

Toch zul je alle overtuigingen, meningen, zekerheden e.d. stuk voor stuk onder ogen moeten zien en dienen ze onderzocht te worden. Dit zelfonderzoek kun je natuurlijk gemakkelijk als een bedreiging zien (voor wie of wat?), maar ook als een gelegenheid en kans om jezelf opnieuw te ont-dekken (= letterlijk de deksel er af halen). Het is maar waar je voor kiest. Bewust willen worden is een keuze.

Zelfonderzoek laat je zien dat alles wat ervaren wordt niet is wat je bent. Er is altijd afstand tot de ‘objecten’. Je bent er helemaal niet mee geïndentificeerd. Dat dacht je alleen maar. Hoe zou je anders iets kunnen waarnemen? Want dat kan alleen omdat je er buiten staat. Omdat er afstand is tot het waar genomene.

Feit is dat alles wat er zich voor je afspeelt, je daar moeiteloos bewust van bent. Je neemt alles wat je ervaart op dezelfde manier waar. Of het nu angst is, plezier of pijn. Ook kun je jezelf heel gemakkelijk, zonder enige inspanning van jouw kant zien lopen, jezelf zien eten, jezelf zien de afwas doen, tv kijken etc. Als je kijkt, observeert, kun je zien dat dit allemaal automatisch, helemaal vanzelf gaat. Daar hoef je niets voor te ‘doen’.

Het denken kan dit niet volgen omdat het monocausaal van aard is.. Bijvoorbeeld: deze actie heeft dat resultaat, als ik dit doe komt dat er als resultaat uit. Maar de werkelijkheid is oneindig veel complexer. En ook al betrek je er meer oorzaken en gevolgen bij, je kunt het nog steeds niet overzien. Je hebt er geen controle over. Net zoals je geen controle hebt over het stromen van je bloed, het kloppen van je hart, het groeien van je haar etc. Dat doet zichzelf. Je kan alleen constateren dat alles gebeurt omdat het gebeurt. Er zijn miljoenen oorzaken die dit ene moment ‘veroorzaken’ en er zullen miljoenen ‘gevolgen’ uit dit ene moment voortkomen.

getuige

Het ‘hoogtepunt’ van bewustzijn is het opmerken van het getuige zijn. Je bent, zoals gezegd, ieder moment moeiteloos getuige van dat wat zich voordoet. Jij bent je moeiteloos bewust van iedere gedachte, elk gevoel, elke sensatie. Wat je ook ervaart, leuke dingen, nare dingen, je bent er op exact dezelfde manier bewust van. Omdat je daar bewust van ben kun je al deze dingen niet zijn. Waarom niet? Omdat het objecten zijn die in ‘iets’ anders verschijnen. Dat ‘iets anders’ is bewustzijn en de objecten zijn de inhoud ervan. Jij bent Dat waar de inhoud in verschijnt, ook wel het absolute genoemd.

Alles wat er in bewustzijn verschijnt, inclusief de persoon, verdwijnt er weer in. Alleen Dat, het Zien, de Getuige, het Waarnemen, Bewustzijn zelf verschijnt noch verdwijnt, dat is. De constante factor. Het onveranderlijke. Daarom is het bewustzijn geen object, maar subject.

Het bewustzijn, de getuige is met andere woorden dat van waaruit gekeken wordt, niet dat waarnaar gekeken wordt.

Er is echter de bijna onuitroeibare neiging om van waaruit je kijkt een object te maken. Er verschijnt dan een persoon dat naar buiten of naar binnen kijkt. Over het hoofd wordt gezien dat de persoon gezien wordt en dus onmogelijk een zelfstandig bestaan kan leiden. Het ziet bovendien helemaal niets, want hoe zou een object iets kunnen zien?

Ben je je hiervan bewust dan brengt ‘totaal’ waarnemen, dat geen onderscheid maakt in wát er waargenomen wordt, een verschuiving in je bewustzijn teweeg . Het onmiddellijke resultaat daarvan is dat je jezelf niet meer ervaart als opgedeeld in stukjes, maar als een geheel. Je ervaart dan lijfelijk dat je ruimer en heler wordt. Er is een innerlijke ruimte voelbaar die naarmate je er meer in woont expandeert. Je kijkt dan vanuit het geheel, d.w.z. de ruimte die alles omvat, naar wat er in het geheel plaats vind.

Maar In feite valt het geheel, bewustzijn naadloos samen met zijn inhoud. Ze zijn één. De zintuigen, die het mogelijk maken te zien, te horen, te ruiken, te voelen, te proeven, aan te raken zijn niet gescheiden van bewustzijn, noch is wát er waargenomen wordt gescheiden van bewustzijn. Daarom is alles zowel bewustzijn alswel een ingang tot bewustzijn. Alles verwijst naar het ‘bestaan’ van bewustzijn.

Je zult je afvragen hoe je niet meer door de niet aflatende stroom van gedachten beinvloed wordt. Hoe de optocht van gedachten tot een einde komt. Hoe je niet meer overweldigd wordt door gevoelens en emoties. Kortom, hoe je kan verankeren in je ware aard.

Het antwoord ligt eenvoudig in het realiseren van je natuurlijke staat. Al wat je hoeft te doen is gecenterd te raken in en bewust te worden van het getuige zijn Als je aandacht bij het getuige zijn blijft, is er niets anders dan het waarnemen van. Immers, nu ben je getuige van dit, dan weer van dat. Want alles verandert en gaat voorbij, behalve het waarnemen zelf. Wees dus alleen maar uitputtend getuige van alles en dat betekent niet dat je je moet afzonderen, door bijvoorbeeld in een hutje op de hei te gaan zitten. Het mag wel, maar brengt je er niet dichter bij.

Hoe meer je getuige bent van de situatie zoals die nu is, van alles wat er zich buiten en binnen in je afspeelt, hoe bewuster je wordt. Dat gaat samen. Zo raak je steeds meer en meer gecenterd in zijn.

Wat je tevens in dit ‘proces’ ook op kunt merken is dat ondertussen het gewone leven door gaat. Er komen nog steeds gedachten, verlangens, angsten, onzekerheid of wat dan ook op. Ze blijven met (afnemende) regelmaat spontaan verschijnen en verdwijnen. Met dit verschil dat je ziet dat het allemaal plaats vindt in jou. Dat ze buiten jou geen werkelijkheid hebben. De wereld bevindt zich in jou. Jij bent de voorwaarde.

Blijf in deze ‘staat’ van bewustzijn wonen, dan valt de identificatie met wat je denkt te zijn uiteen.