Oceaan wordt golfje wordt oceaan

Fase 1)  0 – 3 jaar

Niemand herinnert zich nog iets vanuit zijn babytijd.

Deze periode kenmerkte zich door laten we zeggen een grote leegte binnen het Zelfbewustzijn. Het was als een zwart gat dat alle gebeurtenissen opslokte en verteerde tot niets. Er was pijn, angst, voldoening, vreugde en verdriet, maar niets daarvan werd vastgehouden.

Biologisch was je er dus al, maar het ‘ik’ als Zelfbewust centrum was er nog niet.

Waar was ‘ik’ toen ik leerde kruipen?

Waar was ‘ik’ toen ik ‘mijn’ eerste woordjes leerde?

Waar was ‘ik’ toen ik leerde lopen?

Je weet het niet meer, maar ANDEREN hebben je verteld dat het zo was d.m.v. foto’s, film en persoonlijke getuigenissen.

Fase 2)  vanaf 3 jaar

Maar vanaf een jaar of drie wordt alles heel anders. Sommige gebeurtenissen uit die periode blijven hangen, laten een indruk achter.

“Jantje” heeft niet langer honger, nee “ik” heb honger! De klank “Jantje” wordt een permanent centrum dat herkend wordt als “ik”. Zo wordt het onpersoonlijke wezentje in zijn eigen beleving bijzonder ‘persoonlijk’.

En van nu af aan draait de hele wereld om “ik”. Dit “ik” is voortaan het middelpunt van waaruit alles beleefd en geïnterpreteerd wordt.

In eerste instantie valt het “ik” nog samen met dat wat er ervaren en beleefd wordt. Je bent die ervaring. Je bent dus blij, angstig, verdrietig e.d. Er is geen afstand tot dat wat ervaren wordt.

Fase 3)  Ik-centrum

Maar op een dag gaat dit ik-centrum zich verzelfstandigen. Het wordt meer en meer een virtueel centrum dat los staat van gebeurtenissen en ervaringen, maar er tegelijkertijd tevens ook door gevormd en beïnvloed wordt.

Zo ontstaat er een:

. boos ik, terwijl de ervaring of aanleiding voorbij is.

. verdrietig ik, terwijl de ervaring of aanleiding voorbij is.

. angstig ik, terwijl de ervaring of aanleiding voorbij is.

De oorspronkelijke ervaring wordt vastgehouden en leidt als het ware een eigen leven. Het verleden continueert zich en projecteert zichzelf naar de toekomst. Je zit emotioneel vast en je bent speelbal van dat wat er ervaren en beleefd wordt.

Fase 4)  Zelfverbetering

De manier waarop we reageren op het aldus ontstane virtuele centrum is door ons ‘ik’ proberen te verbeteren of anders te doen zijn dan dat het is. Feitelijk komt het erop neer dat we proberen plezier te verkrijgen en pijn te vermijden. Je wilt iets wat er niet is of je wilt iets niet wat er wel is.

Zelfverbetering is gelijk aanvechten met jezelf. Het resultaat is miniem en kortstondig. Ondanks het voor sommigen ogenschijnlijke succes.

Fase 5)  Zelfonderzoek

Zelfonderzoek ontstaat op het moment dat werken aan jezelf en het verbeteren van de persoon veel pijn gaat doen. Want niets doet meer pijn dan een illusie in stand houden.

Of je het nu zoekt in meer bezit, het juiste of geloof of spiritualiteit, het feit dat je identiteit er niet langer aan ontleend kan worden, brengt je terug in het hier en nu. In dit moment kan zelfonderzoek ontstaan. Alleen het nu kan je uit de droom van een zogenaamd zelfstandig individu met een vrije wil en keuze doen ontwaken. Je gaat van vrijheid vóór de persoon naar vrijheid ván de persoon.

Zelfonderzoek richt zich op de vraag “Wie ben ik”. Op het moment dat het golfje ontdekt dat het uit water bestaat wordt ze (weer) de oceaan Zelf.