Stellingen

Je leven is geen conclusie.

Het is een onophoudelijke beweging

waarop geen enkel etiket te plakken valt

Niets is zo zwaar als het dragen van illusies.

Enkel de acceptatie van je eigen werkelijkheid

maakt de tocht dragelijk.

Je zult immers uitkomen bij het feit

dat de werkelijkheid jou draagt.

Er is ‘slecht’ en ‘goed’ nieuws.

Het slechte is dat het leven geen enkele zin heeft.

Het goede is dat het geen zin nodig heeft

om zich op deze wonderbaarlijke wijze te voltrekken.

Het leven steunt evenveel op

het zogenaamde goede als op het slechte,

op het hoogste als op het laagste.

Daarom dat het eindeloos in balans is –

naar welke kant je persoonlijke interesses ook uitgaan.

Omdat we onophoudelijk worden aangeleerd

voor alles een oplossing te vinden,

wordt het steeds moeilijker

vanuit het mysterie te leven.

Zodra geluk

niet hoeft bevestigd te worden

door de omgeving

is het werkelijk van jou

Wanneer je een keer met absolute zekerheid weet

dat niets je in moeilijkheden kan brengen

behalve je eigen verbeelding,

dan zijn verlangens, angsten, concepten en ideeën

niet langer bindend en leef je

bij de waarheid alleen.