Praktische oefeningen

Uitzoomen

Als individu ga je ervan uit dat er miljarden afzonderlijke individuen zijn met een eigen wil. Omdat je denkt afgescheiden van het geheel te zijn probeer je zoveel mogelijk controle over dat geheel uit te oefenen. Dat is onze ‘normale’ toestand van ingezoomd zijn. Het is echter een optische illusie.

Als je gevraagd wordt hoe het zit met de zon en de aarde, dan kan je zeggen “Ik zie dat de zon om de aarde draait”. Immers, je ziet het vanaf deze plek op de aarde zelf. Maar als je uitzoomt naar een ‘plek’ waar je de aarde en de zon allebei tegelijkertijd van een afstand kan waarnemen, dan zie je dat de aarde om de zon heen draait.

Zo kun je uitgezoomd zien dat alles en iedereen aangestuurd wordt door één bewustzijn waarin er geen plaats is voor keuze, controle of vrije wil.

Het wegkijken van het nu creëert tijd (en dualiteit)

Alles wat in jouw bewustzijn verschijnt (een herinnering, een waarneming, een ervaring, een gevoel etc.) wordt vertaald in een gedachte. Deze gedachten blijven komen en gaan. Wanneer de aandacht zich richt op een gedachte kijk je weg van de directe nu-ervaring. Dit wegkijken is een subtiele beweging en ontstaat zonder oorzaak. Het is niet iets wat jij doet. Het zien van dit wegkijken brengt de aandacht voortdurend terug in de directe nu-ervaring. In deze nu-ervaring is er geen tijd, ruimte, waarneming of een persoon. Er is geen enkel probleem. Wanneer je hiermee gaat experimenteren zul je zien dat je vanuit deze tijdsloze ervaring (er is zelfs geennu) een gewoon leven kunt leiden. Alles gaat vanzelf. Is dat niet eenvoudig?

Tegenwoordigheid

De nu-ervaring is te herkennen aan een heldere tegenwoordigheid. Zoek een klok die in een rustig en een gelijkmatig ritme tikt. Het helpt ook wanneer de klok een een-tonig geluid maakt.

Wanneer je deze klok hoort tikken klinkt de ‘tik’ in het moment net iets levendiger dan de ‘tik’ in de herinnering of de ‘tik’ die nog komen gaat in de verbeelding. De ‘tik’ in het moment heeft een heldere kwaliteit van ‘tegenwoordigheid’. Deze ‘tegenwoordigheid’ is de kern van de nu-ervaring. Wanneer jij voortdurend in deze ‘tegenwoordigheid’ verblijft is er geen ‘jij’ meer. Deze ‘tegenwoordigheid’ is er elk moment en is de werkelijke stilte. Ervaren is nu. In het moment zijn betekent waarnemen wat er hier en nu gebeurt. Het herinneren van een ervaring creëert het idee van tijd (een persoon en een wereld) . Tijd ontstaat in het bewegen van het bewustzijn.

Behalve het tikken van de klok neem je ook allerlei andere geluiden en beelden waar. Ze dringen ook je bewustzijn binnen, zonder dat je daarom vraagt. De focus van de waarneming zal daarom steeds veranderen. Merk bijvoorbeeld ook op dat er aandacht naar je gedachten en gevoelens gaat. Laat ze er gewoon zijn en laat het wisselen van de focus van de aandacht zijn gang gaan. Alle waarnemingen zijn in eerste instantie sensaties in je lichaam. Als je goed kijkt is je lichaam zelf ook een sensatie.

  • vragen: waar in de ervaring vind je tijd? En waar is het begin of eind van het nu?
  • opdracht: neem een herinnering in je bewustzijn
  • vraag: is de situatie van deze herinnering daadwerkelijk Nu of is het een beeld of gevoel in het Nu?
  • vraag: is er een ‘jij’ in de herinnering of maakt de ‘jij’ onderdeel uit van deze herinnering?

Alles is cyclisch en het onveranderlijke ben jij

Alle materie gaat fases door van geboorte, groei, afbraak en verval. Dit is de stroom van het materiele leven. Zelfs een gepansterde deur van roestvrij staal vergaat eens. Bekijk alles gedurende de dag eens door de filters ‘geboorte en groei’ en ‘verval en vergaan’. Een verwelkte bloem langs de kant van de weg is ‘verval en vergaan’, een kind spelend met een bal is ‘geboorte en groei’, de roest aan een auto is ‘verval en vergaan’, een sterke plant met een mooie bloem is ….. Laat al deze informatie door je hart gaan en voel de verschillende kwaliteiten van je observaties.

Meditatief-zijn

Mediteer op dit: “Ik ben niet het fysieke lichaam, gevoelens, emoties, het denken en alle mentale voorstellingen. Ik ben oorspronkelijk oorzaakloos universeel bewustzijn, niet beinvloedbaar door wat er aan objecten in verschijnt”

Alles wat zich voordoet als jij kun je niet zijn. Omdat het in je verschijnt en weer verdwijnt. Herken dat je geen object bent, maar het waarnemen ervan. Blijf daar ….. blijf daar ……….

Leven als nondualiteit

Ga eens een kwartier zitten in een omgeving waar je niet verwacht te worden gestoord door anderen of door dringende taken. Gebeurt er desondanks iets dat je als storing ervaart – is dat dan werkelijk of niet? En als het werkelijk is, wordt je werkelijkheid daar dan door gestoord?

Kijk eens naar iets dat je lelijk vindt en breng het met niets anders in verband: is dat iets na 5 minuten nog zo ‘lelijk’ als je het eerst vond? Kun je nog zien wat ‘lelijkheid’ is?

Kijk dan nu eens naar je ‘ik’ zonder het in verband te brengen met iets anders.

Ga opnieuw een kwartier zitten op een rustige plaats waar je niet gestoord wordt. Ga na wat er op je lijstje staat van van je wilt wat er gebeurt en wat je juist niet wilt. Het is handig dat eerst even op te schrijven. Leg dan de lijst opzij met de houding dat het er in de komen 10 minuten volstrekt niet toe doet of er wel of niet gebeurt wat er op je lijst staat. Ervaar zo je situatie.

Zit een paar minuten op je gemak. Vraag je af wáár je ziet wat je ziet. Kun je met zekerheid zeggen of dat ‘buiten’ of ‘binnen in jezelf ‘ is? Stel jezelf na een paar minuten de vraag waar jij dan bent en kijk of dat verschilt met waar je alles ziet.

Ik ervaar geen plezier, plezier pleziert, pijn pijnt, angst angst, verveling verveelt, opwinding windt op, blijheid blijt, probleem probleemt. Einde verhaal.

Overweeg één voor één de volgende vragen:

  • Gaat het in mijn leven ooit anders dan hoe het gaat?
  • Kan ik anders doen dan zoals het gaat? En hoe gaat dat dan?
  • Zou ik ooit iets anders kunnen meemaken dan ervaringen ervaren?
  • Wat ben ik dan? Hoe weet ik dat?

Als je doel is het leven te ervaren (kun je een ander doel hebben?) kun je iedere seconde bezig zijn met een liefhebberij de nooit gaat vervelen. Die liefhebberij leid je naar wat de wijzen als het hoogste aanbevelen, verblijven in open gewaar zijn en spontaan mededogen. Volledig bewust te zijn, een bewustzijn dat zich in niets onderscheidt van de werkelijkheid zelf. Dat is een experiment dat je kunt blijven doen …