Boekenkeuze

Op deze pagina een selectie van titels van boeken die mij persoonlijk geraakt hebben.

Tao van Dit / Dick Schreinders.  Uitgeverij Boekenbent, 2023  ISBN 9789463265094

Voorwoord
Wat een heerlijk boekje van mijn dierbare vriend Dick over de Tao dat niets anders is dan het leven zelf. Bij het lezen ervan trof de gewichtloosheid mij direct in het hart. Al wat Dick verwoordt of verklankt in mijn oren pure schoonheid. Niet als tegenstelling van wat geen schoonheid is, maar verwijzend naar “Mooi hè alles” als begroeting wanneer ik hem op straat tegen kwam. Een schoonheid die alles omvat, zoals een rimpeling in het water ook water is. Meer en dieper nog dan in zijn vroeger werkjes is Dick voor mij het toonbeeld van de levende werkelijkheid die simpel samengevat kan worden als ‘Zijn met dat wat is.’ Wie de smaak daarvan proeft verlangt nooit meer terug naar IETS zijn of IETS worden, omdat levensvervulling en leegte één blijken te zijn. Of zoals Dick het verwoordt “Tao is het absolute als het relatieve tegelijkertijd”. Wat wil zeggen dat alle contrasten gedragen worden door het Ene dat uit zichzelf straalt en in alles aanwezig is. Mag ik het samen vatten met te zeggen dat ik heel blij ben dat er in een op drift geraakte wereld nog steeds mensen zijn die het onnoembare opnieuw in alle eenvoud en deemoed smoel willen geven. Zomaar als uiting van vreugde en verwondering. Of anders gezegd in zijn eigen taal . ” Er is een gevoel van zijn, de rest zijn aangeleerde woorden”. Mogen deze woorden als ‘unieke uitdrukking van het onpersoonlijke zijn’ alle harten doen smelten.

Jan van Rossum (april 2023)

Volmaakt helder stil zijn: voorbij het individuele zelf / David Carse. – Uitgeverij Ka.dag, 2022

ISBN 9789464655636

Dit is niet zomaar een boek. Het is een indringend verslag dat na aanvankelijk onbegrepen verwarring, vanuit en met behulp van de Advaita Vedanta context, terugkijkt op iets mysterieus. Het blijkt een zeldzaam accurate getuigenis van een doorleving, een direct inzicht of doorgronding, van het oplossen van een illusie, knap en treffend prachtig doorweven met een indrukwekkende keur aan paralelle relevante bonnen: zonder vooropgezette intentie. 
“Het zo buitengewoon een boek tegen te komen dat dit essentiële en fundamentele compromisloze inzicht weergeeft. In het bijzonder als dit inzicht uit niet-iemand voorkomt. Jouw boek is een lichtbaken dat schijnt dwars door alle mist en nonsens die onder de naam ‘Advaita’ of ‘non-dualiteit’ verspreid wordt” (Tony Parsons)
“De taal is direct en is doortrokken van ervaring. In veel boeken over Advaita heerst een duidelijk gevoel van dat wat er gezegd wordt behoord tot het theoretische domein of is gebaseerd op wat er elders gelezen is: in dit boek is dit duidelijk niet het gevolg. De woorden beschrijven een begrijpen voor degenen die verklaringen zoeken, maar ze kunnen niet voorkomen dat intuïtieve, gedachteloze directe ‘weten’ er in doorschijnt en het louter intellectuele overstijgt. Het boek is voor degenen die onderscheid maken tussen intellectueel begrijpen en direct inzicht” (Dennis Waite)

Zwijgend goud: inspiratie en gedichten over liefde, bewustzijn en zelf-herinnering / Astrid Esmeralda Klompstra. – Leeuwarden: Dichterbijmij, 2021 ISBN 9789090343099

Zwijgend goud: inspiratie en gedichten over liefde, bewustzijn en zelf-herinnering is het eerste boek van Astrid Esmeralda Klompstra. Het kwam tot stand na een periode van intense ziekte-, bewustwordings- en helingsproces tussen 2013 – 2020.

Wat kan ik over haar boek zeggen? Ik heb zelden zulke doorleefde woorden mogen lezen waaronder of waarachter een ongelooflijke energetische lading schuil gaat die mij als lezer recht in het hart treft. Elke zin, elk woord vibreert. Zo dichtbij en intiem dat je jezelf vergeet en voor onbepaalde tijd verdwijnt in het geschrevene. Althans, dat was mijn ervaring.

Het is heel gemakkelijk om haar woorden af te doen met een mindset dat je wel begrijpt dat de dualiteit ervaren en omarmd moet worden in al haar kleuren. Echter, het ‘alles mag er zijn’ zoals je in veel spirituele boeken tegen komt is in dit boek een werkelijk door haar gelopen pad. Dankzij gewonnen bewustzijn en hart-gedragen aanwezigheid weet Astrid je te ontroeren en inspireren. ‘Ze nodigt je uit, wenkt je, roept je, een zachte bries’.

Alles komt in het boek aan de orde. Liefde, Partnerschap, Herinneren, Ontwaken, Overgave, Thuiskomen, Stilte, Licht zijn in een veranderende wereld. Astrid roept ons op om pionier te zijn in een nieuwe wereld. Ook als je alleen komt te staan, het risico vol in de ogen durft te kijken en verlies op de koop toe te nemen. Dan bezit je de kracht om te (ver)dragen en hernieuwd bewustzijn te belichamen.

Langzaam zullen er dan meer en meer individuen opstaan die geen steun zoeken in een groep of in bestaande zekerheden. En terwijl ze hier niet op uit zijn, zal er doordat dit aantal groeit, uiteindelijk tóch een groep zijn die zich als een olievlek over de wereld verspreidt. Ik sluit mij bij haar oproep aan.

Jan van Rossum, juli 2021

Je bent al heel: gedachten die je leven kunnen redden / Jeff Foster. – Katwijk aan Zee: Panta Rhei, 2020 ISBN 9789088402241

Gedichten waarmee je alles kunt accepteren wat je bent – inclusief die delen die je liever ontkent. In de inleiding beschrijft Jeff Foster hoe hij na een jarenlange periode van ziekte en depressie, zelfhaat, verlammende angst en pogingen om zijn gevoelens te verdoven op het punt stond om er een einde aan te maken. Pas nadat hij zich volledig openstelde voor zijn emoties – zowel de afschuwelijke als de prachtige – zocht hij de dood niet meer en begon te leven. En hij kwam tot het fundamentele inzicht: Er was nooit iets mis met mij, en er is nooit iets mis met jou.

In ‘Je bent al heel’ geeft Jeff vorm aan dit inzicht door middel van gedichten die zo rauw en kwetsbaar zijn dat ze niemand onberoerd zullen laten. Ze bevatten het volledige spectrum aan menselijke emoties, en raken de kern van wat hij beschouwt als ‘ware meditatie’. Ze kunnen het begin zijn van de eerste stap op het kronkelige pad van echte zelf-acceptatie: de niet-oordelende beschouwing van alle destructieve gedachten die ons constant belagen. In zijn eigen woorden: “Deze gedichten laten je huilend overeind komen en uitroepen: Ja, ik voel me gebroken … maar ik ben onbreekbaar!”

Over de auteur: Jeff Foster is een steeds bekender wordende spirituele leraar voor een nieuwe generatie zoekers, niet alleen door zijn boeken maar ook door zijn regelmatige blogs en video’s met ruim 200.000 volgers op sociale media. Zijn laatste vier boeken verschenen bij Panta Rhei: ‘Onvoorwaardelijke acceptatie’, ‘De vrije val in het leven’, ‘De weg van rust’, en ‘De vreugde van ware meditatie.’ www.lifewithoutacentre.com

Heel / Joris Vincken. – Eindhoven: Ongevonden, 2021 ISBN 9789083089720

“We zijn wonderlijke wezens, de enige soort op aarde die zichzelf pas goed genoeg vindt als de helft van onszelf niet meer bestaat. Pas als ik incompleet ben, ben ik compleet!” Zo kunnen we lezen op de achterflap van het nieuwe boek ‘Heel’ van Joris Vincken. En blijven we dromen van een ideale wereld waardoor we niet meer zien hoe magisch we zijn, hoe magisch dit avontuur is.

Laat dit nu net de kern zijn waar het om gaat. Want ‘heel’ betekent heus niet dat er alleen maar ‘licht’ is, maar ook ‘donker’. Of alleen maar ‘lief’, maar ook ‘woede, lust, onrust, vertwijfeling’. Het is juist het omarmen van de dualiteit dat ons compleet maakt. Dat ons laat zien dat er alleen maar compleetheid is. En er niets overwonnen hoeft te worden of te worden verbeterd. Zodat er een beter ‘ik’ over blijft.

In 37 thematische hoofdstukken geeft Joris herkenbare inkijkjes in ons dagelijkse wel en wee. Hoe we worstelen met ons zelfbeeld, onze opvoeding, ons geloof, onze relatie met seks. Hoe we de ‘oplossingen’ buiten onszelf plaatsen, hoe we vluchten in spiritualiteit of moraliteit. Terwijl besef van het eeuwige ‘hier-en-nu’ met alles erop en eraan het enige is wat ons in onze kracht doet staan. Het samenvallen met dat wat er is.

Voor mij is het een aards boek, zonder new-age gebabbel. Het leven ontmoeten zonder handleiding, zonder te hoeven begrijpen waar je naar toe gaat. Je laten aantrekken waartoe je je aangetrokken voelt. Want het leven leeft jou, het gaat door jou heen, het krijgt alleen in jou een magische glans. Ook als het tegen zit.

Het mooie aan Joris is dat ik hem nog nooit op enige vorm van superioriteit heb kunnen betrappen. Als geen ander staat hij naast je, als vriend. Wat zou ik dan nog meer moeten wensen?

Jan van Rossum, mei 2021

Van doen naar zijn: de kracht van eenvoud / Linda Rood.- Amsterdam: Samsara, 2021 ISBN 9789492995964

Zijn met wat er is. Niet vooruitsnellen. Kernwoorden uit het nieuwe boek van Linda Rood uitgegeven bij Samsara.

Ga er maar aanstaan. Dus ook in het geval van woede, wanhoop, angst, pijn, verdriet of verlies? Ja, zegt Linda. Zoals ze het ook al verwoordde in haar eerder verschenen boek ‘Het ja-gevoel’. Het leven met alles erop en eraan overkomt je en zelfs het verzet ertegen is er onderdeel van. Je kunt je niet-niet verzetten als dat het is wat zich voordoet. Zolang er maar geen verhaal van gemaakt wordt. En als dat wel zo is hoef je het verhaal niet te geloven.

Wat opgemerkt kan worden is dat de turbulentie van het leven altijd plaats vind in jouw aanwezigheid, in de ruimte en de beschikbaarheid die jij bent. Daarin kan weerstand en al het andere verschijnen en verdwijnen en plaats maken voor een directe ervaring van verstilling en helder inzicht in de aard van alle dingen. Er kan kortom ‘verlichting’ plaats vinden. Niet door jouw inspanning, streven of je-best-doen, maar doordat je weg zakt in je ware natuur. De ingang daarvan is het hier en nu, dit moment waarvan er geen tweede is.

Linda verstaat de kunst d.m.v. meditatie en oefeningen je mee op reis te nemen en je te laten ontspannen in dit moment en zo vol-ledig-heid te ervaren. Een shift te doen onstaan in je bewustzijn waarvoor je niets speciaals hoeft te doen. Geen zeven stappen plan dus of positief denken, maar slechts een uitlijning of samen vallen met de tastbare wereld. Van de ik die je dacht te zijn – een verhaalpersonage – naar een ongrijpbaar, vloeiend, niet vast te leggen en onnoembaar zijn. Inclusief met alle bijbehorende gevoelens en ervaringen van geest, lichaam en levensomstandigheden.

Het boek is een directe verwijzing naar iets wat heel en onaangetast blijft ongeacht wat zich voordoet. Eenvoudig en vanuit zachtheid geschreven,  vibrerend in elke zinswending. Voor mij wederom een ja-gevoel voordat ik nee zou kunnen zeggen.

Jan van Rossum, mei 2021

Wonderlijk vrij / Rosemarijn Roes. – Amsterdam: Samsara, 2021 ISBN 9789492995896

Dat wat gebeurt, dat wat je doet, hoe je het doet, dat is het. Er is niet iemand die het doet, het gebeurt gewoon, vanzelf. Schijnbaar. Maar dat lijkt niet de waarheid. Er is vaak zo’n diepgeworteld idee dat jij er bent, en anders moet zijn. Dat er een wereld is die anders moet zijn. Dat jij iets kunt doen. Zo is er altijd een weg naar iets anders toe. Dit is het. Alles is al compleet. Geen ontsnappen, voor niemand. Dit is vrijheid.

De vreugde van ware meditatie / Jeff Foster. – Katwijk: Panta Rhei, 2019  ISBN 9789088401923

Meditatie is voor Jeff geen wegdromen, of jezelf verdoven tegen de pijn van het leven. Het is een oneindig non-duaal veld van Aanwezigheid dat voor ieder van ons op elk moment toegankelijk is. Het betekent dat je met kinderlijke verwondering in “de heilige puinhoop van dit huidige moment” duikt. Meditatie is een plek waar we ons authentieke zelf kunnen zijn. Bij ware meditatie komen we tot de ontdekking: we zijn perfect, precies zoals we zijn.

inclusief alles

 Inclusief alles: leven zonder uitzondering / Joris Vincken. – Kampen: Van Warven, 2019  ISBN 978949421890

Inclusief alles gaat over het omarmen van het leven als geheel, zonder uitzondering. Het is geen belofte voor een beter morgen, noch lost het iets op dat gisteren gebeurde. Joris nodigt je uit de rijkdom van dit moment te ontdekken, de magie van het leven in dat wat zo gewoon lijkt. Voorbij dualiteit, voorbij onze oordelen over wie we zouden moeten zijn, het idee van goed en kwaad, leven we, zijn we. Perfecter dan we ons ooit kunnen voorstellen.

Joris is voor mij de Nederlandse Jeff Foster. Ongekunsteld direct vanuit het hart sprekend. Zonder poespas, maar vanuit diepe compassie weet hij d.m.v. muziek, poëzie en gesproken woord je de magie van dit moment te leren omarmen, je eraan over te geven en binnen te sluiten als je intieme Zelf.

stoppen met zoekenStoppen met zoeken: van spirituele ambitie naar gewaarzijn / Dorothy Hunt. – Amsterdam: Samsara, 2019  ISBN 978-9492995063

Dit boek doet wat ieder diepgaand onderricht doet: het ontneemt je met mededogen al je zekerheden. Wat uiteindelijk rest is de heldere essentie, het tijdloze, het ongrijpbare nu. Maar deze ontmanteling voltrekt zich uiterst zorgvuldig en liefdevol, aan de hand van parabels, poëzie en de persoonlijke ervaringen van Dorothy. Hierdoor krijg je het gevoel dat je liefdevol wordt begeleid naar je eigen ‘ondergang’. Stoppen met zoeken ontdoet je van alles wat je dacht te zijn. Wat overblijft is de ongelooflijke rijkdom van wat je werkelijk bent.

Als het zoeken stopt, keren we terug naar het alledaagse. We verblijven in vrijheid in het huidige moment. Open voor wat er is, tevreden met een gewoon leven terwijl dat leven doordrongen is van begrip, mededogen en liefde die vanuit zijn ware hart willen stromen.

fosterLiefde is het leven omarmen: ontwaken voor intimiteit die groter is dan taal / Jeff Foster. – Amsterdam: Samsara, 2019  ISBN 978-9492995-05-6

 

Liefde is het leven omarmen laat je ervaren dat het omarmen van het leven, het werkelijke loslaten is. Jeff laat je herkennen wie je werkelijk bent, voorbij wie je denkt te zijn. Wanneer we ons openstellen voor het leven, de liefde en elkaar, wanneer we ontwaken uit de droom van gescheidenheid, ontdekken we niet alleen het geluk van het bestaan, maar ook haar pijn, niet alleen de extase van het leven, maar ook zijn kwelling. Hoe vinden we kalmte in het hart van de storm die ons dagelijks leven heet? De kalmte vinden we als we het leven werkelijk omarmen en niets uitsluiten.

naakte essentieNaakte essentie: ontkomen aan de schaduw der illusie / Darryl Baily. – Amsterdam: Samsara, 2017  ISBN 978-94-91411-68-7

illusie voorbij

De illusie voorbij: de ontmanteling van een fantasie / Darryl Bailey. – Amsterdam: Samsara, 2016  ISBN 978-94-91411-45-8

NU en niets anders: een gesprek over het leven / Darryl Baily: Amsterdam: Samsara, 2020 ISBN 9789492995698

Al deze 3 boeken zijn ware toppers. Baily ziet slechts onophoudelijke beweging waarvan wij niet apart kunnen bestaan. Deze beweging vormt de volledige en zuivere uitdrukking van het bestaan en is onpersoonlijk. Zoals een wolk geen vastomlijnd ding is, maar een steeds veranderend verschijnsel zonder vast vorm, zo heeft ons bestaan ook geen vaste vorm en is het ieder moment anders en nieuw.

bewustzijn

Bewustzijn-bewust-zijn

Bewustzijn als enige werkelijkheid / Rupert Spira. Amsterdam: Samsara, 2018  ISBN 978-94-9141-174-8

Bewust bewustzijn zijn / Rupert Spira. – Amsterdam: Samsara, 2018  ISBN 978-94-9141-192-2

Ik sluit mij graag aan bij de recensie van Deepak Chopra die zegt “Ik moet in alle eerlijkheid erkennen dat ik een verdiepend inzicht heb gekregen door de woorden van Rupert Spira. Op dit moment overtreft geen enkele auteur Spira en de transformerende woorden in zijn essays”.

Spira legt als geen ander kristal helder uit dat bewustzijn de fundamentele, onderliggende werkelijkheid vormt van de ogenschijnlijke dualiteit van geest en materie. En dat het vergeten of negeren van die werkelijkheid de diepste oorzaak is van onze dagelijke existentiële onrust.

jagevoel

Het ja-gevoel: verander je leven met de vragen naar vrijheid / Linda Rood. – Amsterdam: Samsara, 2017  ISBN 978-94-91411-70-0

Leven is een continue uitdaging om tot verdiepend bewustzijn te komen. Dit kan ‘bereikt’ worden door overgave aan het leven of anders gezegd door mee te stromen met het bestaan dat zich van moment tot moment ontvouwt. Linda weet dit treffend weer te geven en te illustreren in haar boek ‘Het ja-gevoel’. Een ja ook als je ergens nee tegen zegt. Want een nee, tegen misstanden bv. is evenveel waard als ieder ja.

Het is vooral een praktisch boek geworden, onder meer door de toevoeging van twee werkbladen die het onderzoek naar je diepste overtuigingen moeten stimuleren. Het boek bevindt zich op het snijvlak van religie, advaita, non-dualiteit, zen en therapie. Het is ook een levensboek waarin Linda door haar achtergrond als maatschappelijk werker rijkelijk kon putten uit de levensverhalen van haar cliënten. Geen droge materie dus. Het boek bevat vele lagen of niveau’s wat recht doet aan de gelaagdheid van onze eigen persoonlijkheid en spirituele ontwikkeling.

Er zijn veel spirituele boeken in omloop waarin het ego verketterd wordt, gesloopt, omgehakt of weggesneden moet worden. Linda doet daar niet aan mee omdat de ‘persoon’ ook een manifestatie van het leven zelf is met een eigen functie en dynamiek. In plaats daarvan voert zij je zachtjes mee door ‘vragen naar vrijheid’ te blijven stellen zonder ergens soft te worden of om de hete brei heen te draaien. Omdat wij allemaal in liefde ontvangen zijn is het liefde die in haar boek de boventoon voert. Luisteren naar de signalen die je lichaam geeft wanneer de alarmbellen rinkelen is in menig spiritueel boek een ondergeschoven kindje, maar o zo belangrijk als je helemaal tot in je tenen aan het leven deel wilt nemen. Haar boek is voor mij een echte verademing. Een synthese van hoofd en hart, verstand en gevoel. Een ode aan het leven.

Jan van Rossum

nuevenniets        Nu even niets: spiritueel heimwee / Jan Prins. – Deventer: Ankhermes, 2017  ISBN 9789020213546

Nu even stil: eerste hulp bij overmatig denken / Jan Prins. – Deventer: Ankhermes, 2015  ISBN 9789020211719

nuevenstil

Wat is de essentie van Jan’s boek ‘Nu even niets’? Dat is wat mij betreft de kunst van het verblijven in puur gewaarzijn. Openhartig en ontwapenend vertelt Jan net als in zijn eerste boek “Nu even stil” over de ups en downs in zijn eigen leven, zijn gevecht met dat-wat-is en hoe hij zich naar binnen keerde teneinde zijn eigen diepste wezen te ontdekken. Of, anders gezegd te ontdekken dat er daar niemand is, er geen persoon of individu is die gevonden kan worden. Maar wat is er dan wel? In de kern is er slechts stilte en leegte. Geen bedreigende of ontblotende, maar een omhullende en vervullende. Maar om dat te ervaren moeten er wel eerst veel schillen van de ui afgepeld worden. Identificaties dienen doorzien te worden en illusies moeten worden ontmaskerd. Dat vereist eerlijkheid en een niet aflatende bereidheid om je bewust te willen worden van wat er in je leven speelt. Op zijn eigen poëtische en speelse wijze neemt Jan je mee naar het pure kijken, het zien van wat er is. Waaraan jij vooraf en voorbij gaat. Er wordt keer op keer verwezen naar je eigen ingrond waar jij alleen zelf toegang tot hebt. Geen leraar of bron buiten jezelf kan dit voor je doen.
Jan’s beschrijving van de weg naar zelfrealisatie stemt mij vrolijk en dankbaar. Niet alleen omdat het lichtvoetig en met humor geschreven is, maar vooral omdat zijn uitleg diepgang heeft en hand in hand gaat met het dagelijks leven. Als de aandacht in het hier en nu is, zonder iets te ontkennen, te vereffenen of anders te willen, welt pure bliss spontaan uit het diepste der diepsten op. Spiritueel heimwee heeft haar bron gevonden.
Boeken zijn er vol geschreven over zelfonderzoek en zelfrealisatie. Maar die kunnen lang niet allemaal tippen aan de eenvoud welke Jan eigen is. Ik zeg altijd dat als je iets niet simpel en helder uit kunt leggen dat je het dan niet begrepen hebt. Jan verstaat die kunst wel. Daarom is zijn boekje een verademing in ‘Zelfrealisatieland’ en tegelijkertijd een ode aan het leven, waarvan jij de expressie mag zijn. Louter en alleen omdat je er bent. En dat mag gevierd worden!

Jan van Rossum

mijn-hart-heeft-geen-haast

Mijn hart heeft geen haast / Joris Vincken. – Kampen: Van Warven, 2016. – ISBN 9789492421166

Joris Vincken is musicus, schrijver, programmeur en inspirator. Gouden platen en hits brachten niet de levensrijkdom die hij zocht. Hij trok zich bijna 10 jaar terug in een spirituele gemeenschap. Daar ontdekte hij hoezeer de weg naar binnen nog steeds weg was van zichzelf. Hij had niets meer dan prachtige illusies gevonden en voelde zich alleen en verloren. Joris raakt in een diepe depressie… tot de dag dat niets veranderde.

Sinds dat moment is er geen zoektocht meer. Wat hij werkelijk zocht, is wat hij altijd al is geweest. Sinds die dag heeft zijn hart geen haast meer.

Er is niets mis met ons, al horen we doorlopend iets anders. Misschien denk je nog zoveel te moeten leren, ontwikkelen en overwinnen. Nog zekerder, liefdevoller en krachtiger te kunnen worden. Dit boek prikt door die illusie heen. Geen haar zit op de verkeerde plek, geen gedachte is zonder reden. Je bent perfect, exact zoals je nu bent.

 

weg-van-rust

De weg van rust: de moed vinden om alles in liefde te omarmen / Jeff Foster. – S.N.: Panta Rhei, 2016. – ISBN 9789088401510

Jeff beschrijft met grote gevoeligheid hoe rust en aanvaarding te vinden in het moment. Dit boek gaat over herkennen dat je volmaakt bent in al je onvolmaaktheid en dat je pijn, verwarring en uitputting doordrenkt zijn van intelligentie en heiligheid. Stop met streven naar geluk, stop met het angstvallig vermijden van ongeluk en ontdek dat er een veel diepere vorm van geluk bestaat. Er is niets mis met jou zoals je nu bent, je bent fantastisch in je menszijn.

Aan de hand van de volgende onderwerpen nodigt Jeff je uit om onaangeboord potentieel aan innerlijke krachten te benutten:

.  Onvolmaaktheid: met al onze tekorten zijn we volledig compleet zoals we zijn.

. Onwetendheid: hoe we kunnen vertrouwen op de grote intelligentie van het leven

. Melancholie en eenzaamheid: hoe je de helende energie van hoge gevoeligheid kunt benutten

. Ongemak en ontevredenheid: hoe je frustraties een opening kunnen bieden naar de diepste vrede

. Liefde: ontdekken wie je bent achter je zorgvuldig opgebouwde facade

. Stilte: ontdek de oerkracht van het leven door gedachten en concepten los te laten

Illusies

Illusies: over bevrijding uit de doolhof van destructieve emoties / Ingeborg Bosch. Amsterdam: Atlas Contact, 2015  ISBN 9789045029825

Psychologe Bosch (1960) schreef eerder over de door haar ontwikkelde Past Reality Integration therapie, geïnspireerd door Alice Miller en Jean Jenson, De herontdekking van het ware zelf.

Heftige emoties en nare gedachten kunnen ons leven beheersen als we niet weten waar ze vandaan komen, wat we ermee aan moeten en hoe we ons ervan kunnen bevrijden. Louter overleven en vermijden, angsten en conflicten zijn het gevolg Dat is onnodig, omdat veel van deze gevoelens en gedachten berusten op illusies, die we hebben ontwikkeld om pijnlijke gevoelens uit onze kindertijd te verdringen. Hoe nuttig deze onbewuste overlevingsstrategieën ook kunnen zijn voor een kind, voor de volwassene werken ze voornamelijk destructief.

In het vervolg op De herontdekking van het ware zelf schetst Ingeborg Bosch treffend en herkenbaar hoe illusies ons leven moeilijker en pijnlijker  maken dan nodig is. Aan de hand van duidelijke voorbeelden legt Bosch uit hoe we dit illusoire lijden een halt toe kunnen roepen. Ze geeft ons de sleutels om te ontsnappen uit de doolhof van soms overweldigende en vaak onbegrepen gevoelens en gedachten, en brengt ons een stap dichter bij emotionele harmonie.

woorden waarvoor geen woorden zijn

Woorden waarvoor geen woorden zijn: gedichten van kluizenaar zenmeester RYOKAN, gelezen als gids op de weg / Kees van den Muijsenberg. – Heeswijk: Dabar-Luyten, 2015  ISBN 9789064164125

Kees van den Muijsenberg (1956) is kapucijn en studeerde theologie in Tilburg en spiritualiteit in Rome. Beide studies werden afgerond met als onderwerp ‘De mystiek van Franciscus van Assisi’. Sinds 2008 gaat hij de zenweg en vanaf 2011 werkt hij als zenleraar in de zenlijn LEERE WOLKE van de Duitse benedictijn Willigus Jäger.

De gedichten van kluizenaar zenmeester Ryôkan (1758-1831) zijn in de traditie van zen parels die nog steeds glanzen. Op unieke wijze nodigen ze de lezer uit tot grenzeloze openheid in de omgang met medemens en natuur. De auteur biedt ze aan als hulpmiddel bij het gaan van de weg. Elk gedicht gaat gepaard met een actualisatie die de ontwikkeling van inzicht ondersteunt. Voor wie thuis mediteert kan dit boek een gids zijn om de éénheid met al wat is te ervaren, stap na stap, week na week.

meester Eckhart

Meester Eckharts mystiek in de praktijk / C.B. Zuijderhoudt. – 2e dr. – Bilthoven: ZMB bv., 2013       ISBN 9789081679947

De bijzondere verdienste van de middeleeuwse mysticus, geleerde en filosoof Meester Eckhart (ca. 1260 – 1328) is, dat hij voor de religieuze zoeker een aanpak en een zienswijze aanreikt om tot wedergeboorte te komen, zoals dat in het evangelie wordt belooft. Die methode is door de auteur in dit boek zodanig uitgewerkt, dat die direct toepasbaar is. Voor de lezer biedt dit de mogelijkheid om zelf deze mystieke weg te gaan, een weg die leidt tot bevrijding.

Eckharts mystiek is gegrond in het christendom en dat is dan ook de leidraad in dit boek. Echter, eenwording voltrekt zich uitsluiten in non-dualiteit. Dat is het wezen van iedere vorm van mystiek. Er is daarom geen special achtergrond of godsdienst nodig om tot wedergeboorte te komen. Daarmee is dit boek voor ieder religieus bewogen mens een bijzondere mogelijkheid tot het aangaan van de grootste uitdaging in het leven: die van de zelfrealisatie, de mystieke weg tot God.

jij zingt in jou mijn naam

Jij zingt in mij jouw naam: mystiek dagboek bloemlezingen / Carina Philipse. Leeuwarden: Discovery Books, 2014 ISBN 9789077728253

Carine Philipse hield een dagboek bij van de krachtige mystieke doorbraak die haar in 2003 overkwam en het ontwikkelingsproces dat daarop volgde. Zij vond woorden voor haar steeds inniger relatie met God, in de vorm van dagelijkse notities van haar ervaringen en gevoelens, in reflecties en gebeden. Zulke directe, aansprekende teksten, dat zij de lezer meenemen naar de laag in zichzelf waar hij of zij God kan ontmoeten.

Inclusief een dvd waarop de schrijfster in gesprek is met prof.dr. Hein Blommestijn, hoogleraar mystieke theologie, die het boek ook voorzag van een nabeschouwing.

Een boek vol passie, poëzie, strijd en overgave – een onweerstaanbare uitnodiging om zelf op weg te gaan.